Comunitățile locale sunt acele comunități umane situate în interiorul sau vecinătatea ariei naturale protejate care dețin proprietăți ori desfășoară diverse activități pe teritoriul sau în vecinătatea ariei naturale protejate. Podișul Nord Dobrogean cuprinde cele 21 de arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ al comunelor Baia, Beidaud, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Cerna, Ciucurova, Dăeni, Dorobanțu, Horia, Izvoarele, Jurilovca, Mihai Bravu, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Sarichioi, Slava Cercheză, Stejaru, Topolog și al orașului Babadag.

Comunitățile locale sunt importante prin prisma Planului de management integrat, în acord cu prevederile Art. 2 alineatele (2) și (3) din Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică:

„[…] (2)   În temeiul prezentei directive, se adoptă măsuri de menținere sau readucere la un stadiu corespunzător de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică de importanță comunitară.

(3)   Măsurile adoptate în temeiul prezentei directive trebuie să țină seama de condițiile economice, sociale și culturale, precum și de caracteristicile regionale și locale.[…] ”

În detaliu, localitățile din Podișul Nord Dobrogean sunt: orașul Babadag, comuna Baia (satele Baia, Camena, Caugagia, Ceamurlia de Sus, Panduru); comuna Beidaud (satele Beidaud, Neatârnarea, Sarighiol de Deal); comuna Casimcea (satele Casimcea, Cișmeaua Nouă, Corugea, Haidar, Rahman, Războieni); comuna Ceamurlia de Jos (Ceamurlia de Jos, Lunca); comuna Cerna (satele Cerna, General Praporgescu, Mircea Vodă, Traian); comuna Ciucurova (satele Ciucurova, Atmagea, Fântâna Mare); comuna Dăeni (sat Dăeni); comuna Dorobanțu (satele Ardealu, Cârjelari, Dorobanțu, Fântâna Oilor, Meșteru); comuna Horia (satele Cloșca, Florești, Horia); comuna Izvoarele (Alba, Iulia, Izvoarele); comuna Jurilovca (satele Jurilovca, Vișina, Sălcioara); comuna Mihai Bravu (satele Mihai Bravu, Satu Nou, Turda); comuna Nalbant (satele Nalbant, Nicolae Bălcescu, Trestenic); comuna Ostrov (satele Ostrov, Piatra); comuna Peceneaga (sat Peceneaga); comuna Sarichioi (satele Enisala, Sabangia, Sarichioi, Zebil, Visterna); comuna Slava Cercheză (satele Slava Cercheză, Slava Rusă); comuna Stejaru (satele Mina Altân Tepe, Stejaru, Vasile Alecsandri); comuna Topolog (sat Calfa, Cerbu, Făgărașu Nou, Luminița, Măgurele, Sâmbăta Nouă, Topolog).

Dacă aveți propuneri și/sau critici, trimiteți un email la comunicare@dakia.ro având ca subiect „Comunități locale”