Activităţi cu impact negativ

Posted by:

Activităţi cu impact negativ semnificativ din vecinătatea ariilor naturale protejate – activităţile din afara limitei unei arii naturale protejate, care pot genera un impact negativ semnificativ asupra habitatelor naturale sau speciilor sălbatice pentru care au fost desemnate; nu se aplică în cazul ariilor naturale protejate vizate de pct. 22

Citește mai mult →
0
Page 1 of 13 12345...»