Comuna TOPOLOG

Numele localității se încadrează în categoria toponimicelor care evocă natura terenului aparținând localității respective sau aflat în apropierea ei. Denumirea este de origine slavă, topol(a) fiind denumirea populară a speciei Populus alba.

Localități componente: Topolog (reședință), Calfa, Cerbu, Făgărașu Nou, Luminița, Măgurele, Sâmbăta Nouă

Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea, ROSPA0040 Dunărea Veche – Brațul Măcin și rezervația naturală Măgurele

Topolog harta ariilor naturale vizate de proiect

Teritoriul comunei reprezintă partea cea mai înaltă a unui podiș care coboară în trepte spre Dunare, de la nord-est spre sud-vest, circumscris de Valea Roștilor la nord, râul Topolog la est si Valea Saraiu la sud. Topolog a fost mereu un pol de dezvoltare regională, având rolul unui târguşor care, în perioada anilor 1960-1980, avea şanse să fie declarat oraş, proiect care a fost însă abandonat. La 1961, se înfințează Liceul Topolog, astăzi Liceul Tehnologic Topolog. Principalele activităţi în comună sunt legate de agricultură.

Peisajul comunei prezintă diverse tipuri de gospodării ce provin din diferite zone geografice, pentru că aici au găsit adăpost de-a lungul veacului mai multe grupuri etnice (turci, români etc.) care și-au adus aportul la constituirea spațialității satelor.

Săpăturile arheologice efectuate pe raza comunei au scos la iveală urme de locuire din neolitic şi epoca bronzului, iar în perimetrul satului Topolog, din perioada romană şi romano-bizantină.

 • Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ
  ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea, ROSPA0040 Dunărea Veche – Brațul Măcin și rezervația naturală Măgurele
 • Habitate naturale de interes comunitar și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  62C0* Stepe ponto-sarmatice, 8230 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedoalbi- Veronicion-dilleni pe stâncării silicioase, 91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp., 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun, 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen
 • Specii de interes comunitar/național și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  Plante: Allium flavum subsp. tauricum, Allium guttatum, Centaurea kanitziana, Dianthus nardiformis, Echinops ritro subsp. ruthenicus, Festuca callieri, Koeleria lobata, Lactuca viminea, Minuartia adenotricha, Paronychia cephalotes, Sempervivum ruthenicum, Tanacetum millefolium, Thymus zygioides

  Reptile: Lacerta viridis, Podarcis taurica, Testudo graeca

  Nevertebrate: Cerambyx cerdo, Morimus funereus

  Mamifere: Eptesicus serotinus, Mesocricetus newtoni, Myotis emarginatus, Mustela eversmanii, Nyctalus leisleri, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus ferrumequinum, Spermophilus citellus, Vespertilio murinus, Vormela peregusna

  Păsări: Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Lullula arborea, Sylvia communis, Pernis apivorus, Pelecanus onocrotalus (migrație) Muscicapa striata, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Miliaria calandra, Merops apiaster, Lanius excubitor, Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Sturnus vulgaris, Streptopelia turtur, Picus canus, Phyloscopus sibilatrix, Phyloscopus collybita, Phoenicurus phoenicurus,  Oriolus oriolus, Sylvia nisoria, Sylvia curruca, Parus lugubris, Lanius minor, Motacila alba, Lanius collurio, Luscinia megarhynchos, Falco vesperinus, Falco peregrinus, Hippolais icterina, Jynx torquila, Hieraaetus pennatus, Falco cherrug, Emberiza hortulana, Dendrocopos medius, Dryocopos martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos minor, Dendrocopos major, Motacila flava, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Corvus frugilegus, Columba palumbus, Clanga pomarina, Clanga clanga, Circus pygargus, Alauda arvensis, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo buteo, Pandion haliaetus, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Upupa epops, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Circaetus gallicus, Ciconia nigra, Saxicola torquata, Riparia riparia, Hirundo daurica, Chloris chloris, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Anser albifrons, Anser anser, Anser erythropus, Anser fabalis, Buteo lagopus, Branta ruficollis, Burhinus oedicnemus, Asio otus, Anthus campestris

Colaj imagini_Topolog

Foto: Andrada Eftime

Evenimente

 • Hramul bisericii Sf. Constantin și Elena – 21 mai
 • Hramul bisericii Sf. Dumitru – 26 octombrie