Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean” (acronim MiPoNoDo)
Beneficiari Asociația de Dezvoltare Durabilă DAKIA și Societatea „Progresul Silvic”
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Valoarea totală a proiectului: 20.584.525,45 lei
Data începerii și data finalizării proiectului: 1.08.2018 – 31.07.2021
Codul proiectului POIM-SMIS 116964

Scopul proiectului

Asigurarea unei stări favorabile de conservare pentru 10 tipuri de habitate naturale și 202 specii de interes comunitar si național din 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean, și anume 4 situri Natura 2000: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean (fara partea care se suprapune cu ROSPA0073 și partea care nu se suprapune situată la nord de ROSPA0091), ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea, ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin (partea care se suprapune cu ROSCI0201) și 17 rezervații naturale: IV. 49 Pădurea Babadag – Codru, IV.51 Muchiile Cernei – Iaila, IV.52 Beidaud, IV.53 Valea Mahomencea, IV.54 Dealul Ghiunghiurmez, IV.62 Valea Ostrovului, IV.63 Uspenia, IV.65 Casimcea, IV.66 Colțanii Mari, IV.67 Peceneaga, IV.68 Măgurele, IV.69 Războieni, 2.765 Dealul Bujorului, 2.766 Rezervația de liliac Valea Oilor, 2.767 Rezervația de liliac Fântâna Mare, 2.768 Vârful Secarul și 2.769 Korum Tarla.