31.03.2021: Anunț public privind menținerea deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare

APM TULCEA anunță publicul interesat asupra menținerii deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, respectiv că: „PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL CELOR 21 DE ARII NATURALE PROTEJATE DIN PODIȘUL NORD DOBROGEAN.” nu necesită evaluare de mediu și urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, beneficiar ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ DAKIA în parteneriat cu SOCIETATEA „PROGRESUL SILVIC”.

Descărcați documentul integral.

Descărcați anunț.

 

02.10.2020: Noutăți privind proiectul de Plan de management

Conform APM Tulcea adresa nr. 12666/30.09.2020 „Planul de management integrat al celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean”, având ca titular Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dakia, nu necesită evaluare de mediu și urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Detalii sunt prezentate în anunțul public ce a fost dat publicității în presa locală, vineri 02.10.2020, anunț pe care îl găsiți atașat.

Informațiile cu privire la planul menționat pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr.5, tel. 0240/510622, de luni până joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00.

Observațiile publicului se vor primi în scris la APM Tulcea, telefon/fax 0240/510622, 0240/510621, e-mail office@apmtl.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului, 02.10.2020.


30.06.2020: Dezbaterea publică

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA împreună cu Societatea „Progresul Silvic”, lansează în dezbatere publică versiunea 1.0 a Planului de management – cap. 7 „Scopul și obiectivele planului de management” – măsurile de conservare a speciilor de interes comunitar, elaborat în cadrul proiectului „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean”.

Opiniile formulate vor fi luate în considerare și vor fi integrate în forma finală a Planului de management, cu condiția ca acestea sa fie în acord cu principiile ce stau la baza conservării biodiversității și dezvoltării durabile a sistemului socio-economic, așa cum au fost ele definite în documentele adoptate la Conferința Părților la Convenția pentru Diversitate Biologică ratificată de România prin Legea nr. 58/1994 și să nu aducă prejudicii stării de conservare a habitatelor și populațiilor speciilor de interes conservativ.

Studiile ce au stat la baza elaborării planului de management vor putea fi consultate începând cu data de 14.07.2020 la adresa de internet https://apnd.ro/studii-de-fundamentare/

Primul draft și posibilele variante ale Planului de management integrat al ariilor naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean vor fi puse la dispoziția dumneavostră și a publicului la adresa de internet https://apnd.ro/management/proiect-plan-de-management/, iar comentarii, observații și sugestii vor fi primite până în momentul emiterii de către APM Tulcea a deciziei de încadrare sau avizului de mediu, după caz.

Perioada

În perioada 30.06.2020 – 25.07.2020 pot fi transmise puncte de vedere.

Subiectul dezbaterii publice

Versiunea 1.0 a Planului de management – cap. 7 „Scopul și obiectivele planului de management” – măsurile de conservare a speciilor de interes comunitar în cadrul proiectului „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean” (SMIS 116964), beneficiari Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA și Societatea „Progresul Silvic.” Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Planul de management al ariei naturale protejate, conform art. 4 pct. 34 din OUG nr. 57/2007 aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare, este documentul care descrie şi evaluează situaţia prezentă a ariei naturale protejate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management.

Rezultatul dezbaterii publice

Proiect de Plan de management al ariei naturale protejate, conform art. 4 pct. 34 din OUG nr. 57/2007 aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare, document care descrie şi evaluează situaţia prezentă a ariei naturale protejate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management.

Părți interesate

Orice parte interesată, persoană fizică, persoană juridică, membrii Consiliului Consultativ de administrare al Administrației Podișului Nord Dobrogean. Podișul Nord Dobrogean cuprinde cele 21 de arii naturale protejate ce se suprapun, în județul Tulcea, peste teritoriul administrativ al comunelor Baia, Beidaud, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Cerna, Ciucurova, Dăeni, Dorobanțu, Horia, Izvoarele, Jurilovca, Mihai Bravu, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Sarichioi, Slava Cercheză, Stejaru, Topolog și al orașului Babadag.

Obiectivul dezbaterii publice

Consultarea părților interesate în acord cu prevederile art. 2 alineatele (2) și (3) din Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică.

Scopul proiectului „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean” este, prin intermediul Planului de management, asigurarea unei stări favorabile de conservare, pentru 10 tipuri de habitate naturale și 202 specii de interes comunitar și național din 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean, din aria a 20 de UAT din județul Tulcea, pe o suprafață de circa 64.000 ha.

Documente supuse dezbaterii publice

Versiunea 1.0 a Planului de management – cap. 7 „Scopul și obiectivele planului de management” – măsurile de conservare a speciilor de interes comunitar.

Cum să îți transmiți opinia

Contribuțiile referitoare la documentele publicate spre consultare pot fi trimise la: contact@apnd.ro