Speciile de nevertebrate de interes comunitar

Coleoptere

Insecte cu patru aripi dintre care cele două superioare numite și elitre sunt întărite și au rol de protecție pentru celelalte două, care sunt subțiri, membranoase și servesc la zbor.

Bolbelasmus unicornis
CĂRĂBUȘUL CU CORN

Bolbelasmus unicornis

Cerambyx cerdo - croitorul mare al stejarului
CROITORUL MARE AL STEJARULUI

Cerambyx cerdo

Morimus funereus – croitor cenușiu
CROITOR CENUȘIU

Morimus funereus

Fluturi

Insecte cu patru aripi de regulă membranoase, acoperite cu solzi mărunți de culori diferite, doi ochi mari compuși și un aparat bucal adaptat pentru supt, a căror larvă este o omidă.

Lycaena dispar - fluturele de foc al măcrișului
FLUTURELE DE FOC AL MĂCRIȘULUI

Lycaena dispar

Lăcuste

Insecte cu picioare lungi, în special cele posterioare care sunt conformate pentru sărit. Aripile anterioare sunt drepte, înguste, ușor chitinizate, scorțoase și se numesc tegmine sau elitre. Aripile posterioare sunt late, strânse în falduri longitudinale în lungul corpului în repaus și acoperite de tegmine.

Paracaloptenus_caloptenoides
CALUL DRACULUI

Paracaloptenus caloptenoides