Comuna CASIMCEA

Numele comunei are origini turcești, provenind fie de la cuvântul kasımcel darnic, fie, conform altor surse, fiind o formă modificată de la Kassin Giumi, echivalentul lui Sf. Dumitru sau de la Kasin Giami – geamie de toamnă.

Localități componente: Casimcea (reședință), Războieni, Corugea, Haidar, Rahman, Cișmeaua Nouă

Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0100 Stepa Casimcea, rezervațiile naturale Valea Mahomencea, Casimcea, Colțanii Mari și Războieni

Casimcea harta ariilor naturale vizate de proiect

Comuna Casimcea este situată în Podișul Casimcea caracterizat de un relief aparte, generat de prezența celor mai vechi structuri geologice din țară, reprezentate de șisturi cristaline, mezometamorfice și șisturi verzi. Văile cu stâncării și praguri de piatră traversate de cursuri de apă cu debit redus contrastează cu ariditatea stepei, slab ondulate.

Caracteristic comunei este satul de tip adunat spre centru și cu tendințe de răsfirare spre periferie și cu o textură dezordonată.

Casimcea este locul în care s-a născut și și-a petrecut copilăria Ion Jalea, unul din cei mai cunoscuţi sculptori români.

 • Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ
  ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0100 Stepa Casimcea, rezervațiile naturale Valea Mahomencea, Casimcea, Colțanii Mari și Războieni
 • Habitate naturale de interes comunitar și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  62C0* Stepe ponto-sarmatice, 8230 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedoalbi- Veronicion-dilleni pe stâncării silicioase, 91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp., 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen
 • Specii de interes comunitar/național și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  Plante: Campanula romanica, Moehringia jankae, Agropyron cristatum subsp. brandzae, Allium flavum subsp. tauricum, Allium saxatile, Arenaria rigida, Asparagus verticillatus, Centaurea kanitziana, Dianthus nardiformis, Echinops ritro subsp. ruthenicus,

  Festuca callieri, Minuartia adenotricha, Myrrhoides nodosa, Nectaroscordum siculum ssp.bulgaricum, Paeonia peregrina, Sempervivum ruthenicum, Silene compacta, Spiraea crenata, Stachys angustifolia, Thymus zygioides, Veratrum nigrum

  Amfibieni: Bombina bombina

  Reptile: Lacerta trilineata, Lacerta viridis, Podarcis taurica, Testudo graeca

  Nevertebrate: Cerambyx cerdo, Morimus funereus

  Mamifere: Eptesicus serotinus, Lutra lutra, Hypsugo savii, Mesocricetus newtoni, Lutra lutra, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Spermophilus citellus, Vespertilio murinus, Vormela peregusna

  Păsări: Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Lullula arborea, Sylvia communis, Pernis apivorus, Pelecanus onocrotalus (migrație) Muscicapa striata, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Miliaria calandra, Merops apiaster, Lanius excubitor,  Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Sturnus vulgaris, Streptopelia turtur, Picus canus, Phyloscopus sibilatrix, Phyloscopus collybita, Phoenicurus phoenicurus, Oriolus oriolus, Sylvia nisoria, Sylvia curruca, Parus lugubris, Lanius minor, Motacila alba, Lanius collurio, Luscinia megarhynchos, Falco vesperinus, Falco peregrinus, Hippolais icterina, Jynx torquila, Hieraaetus pennatus, Falco cherrug, Emberiza hortulana, Dendrocopos medius, Dryocopos martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos minor, Dendrocopos major, Motacila flava, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Corvus frugilegus, Columba palumbus, Clanga pomarina, Circus pygargus, Alauda arvensis, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo buteo, Pandion haliaetus, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Upupa epops, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Circaetus gallicus, Ciconia nigra, Saxicola torquata, Riparia riparia, Hirundo daurica, Chloris chloris, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Anser albifrons, Anser anser,Anser erythropus, Anser fabalis, Buteo lagopus, Branta ruficollis, Burhinus oedicnemus, Asio otus, Anthus campestris

Colaj fotografii_Casimcea

Foto: Laura Tucan

Evenimente

 • Ziua satului – 26 octombrie, Hramul bisericii Sf. Dumitru;
 • Sărbătoarea “Fiii Satului”;
 • Sărbătoarea pascală;
 • Ziua femeii;
 • Ziua copilului;
 • Sărbătoarea Crăciunului.

Serbări:

Festivalul județean de folclor pentru copii și tineret „Cununa dansului și portului popular dobrogean” Casimcea.