Speciile de mamifere de interes comunitar

Lilieci

Rhinolophus ferrumequinum - liliacul mare cu potcoava - mina in zona Altan Tepe (2)
LILIAC MARE CU POTCOAVĂ

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros - mama cu doi pui - Dragos Stefan Mantoiu
LILIAC MIC CU POTCOAVĂ

Rhinolophus hipposideros

Myotis emarginatus – liliac cu urechi scobite
LILIAC CU URECHI SCOBITE

Myotis emarginatus

Eptesicus_serotinus_PND_DragosStefanMantoiu
LILIAC CU ARIPI LATE

Eptesicus serotinus

liliac
LILIACUL LUI SAVI

Hypsugo savii

Nyctalus_leisleri_Bucuresti - Dragos Stefan Mantoiu
LILIACUL LUI LEISLER

Nyctalus leisleri

Nyctalus noctula (liliacul de amurg) - foto Dragos Stefan Mantoiu
NICTALUL MARE COMUN

Nyctalus noctula

Pipistrellus pipistrellus, kuhlii and nathusii_Bucuresti_WildernessResearchandConservation-delastangaladreapta
PIPISTRELUL LUI KUHL

Pipistrellus kuhlii

Pipistrellus pipistrellus, kuhlii and nathusii_Bucuresti_WildernessResearchandConservation-delastangaladreapta
LILIACUL PITIC AL LUI NATHUSIUS

Pipistrellus nathusii

Pipistrellus pipistrellus, kuhlii and nathusii_Bucuresti_WildernessResearchandConservation-delastangaladreapta
LILIAC PITIC

Pipistrellus pipistrellus

Vespertilio murinus – liliac bicolor
LILIAC BICOLOR

Vespertilio murinus

Rozătoare

Spermophilus citellus – popândău, şuiţă, ţâstar, chință, poponete
POPÂNDĂU

Spermophilus citellus

Mesocricetus newtoni – grivanul, hamsterul dobrogean, grivanul mic, grivanul de Dobrogea
HAMSTER DOBROGEAN

Mesocricetus newtoni

Sicista subtilis – şoarecele dungat de stepă sau şoarecele săritor de stepă
ȘOARECE DUNGAT DE STEPĂ

Sicista subtilis

Carnivore

Lutra lutra – vidra
VIDRA

Lutra lutra – vidra

Vormela peregusna – dihor pătat, samsar, dihor pestriţ, dihor marmorat
DIHOR PĂTAT

Vormela peregusna

Mustela eversmanni – dihor de stepă
DIHOR DE STEPĂ

Mustela eversmanni