Specii de mamifere de interes comunitar

Specii de interes comunitar care pe teritoriul Uniunii Europene sunt: a) periclitate ; b) vulnerabile; c) rare; d) endemice.

Lilieci

Rhinolophus ferrumequinum - liliacul mare cu potcoava - mina in zona Altan Tepe (2)
LILIAC MARE CU POTCOAVĂ

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros - mama cu doi pui - Dragos Stefan Mantoiu
LILIAC MIC CU POTCOAVĂ

Rhinolophus hipposideros

Myotis emarginatus – liliac cu urechi scobite
LILIAC CU URECHI SCOBITE

Myotis emarginatus

Eptesicus_serotinus_PND_DragosStefanMantoiu
LILIAC CU ARIPI LATE

Eptesicus serotinus

Hypsugo savii
LILIACUL LUI SAVI

Hypsugo savii

Nyctalus_leisleri_Bucuresti - Dragos Stefan Mantoiu
LILIACUL LUI LEISLER

Nyctalus leisleri

Nyctalus noctula (liliacul de amurg) - foto Dragos Stefan Mantoiu
NICTALUL MARE COMUN

Nyctalus noctula

Pipistrellus kuhlii
PIPISTRELUL LUI KUHL

Pipistrellus kuhlii

Pipistrellus nathusii
LILIACUL PITIC AL LUI NATHUSIUS

Pipistrellus nathusii

Pipistrellus pipistrellus
LILIAC PITIC

Pipistrellus pipistrellus

Vespertilio murinus – liliac bicolor
LILIAC BICOLOR

Vespertilio murinus

Rozătoare

Sicista subtilis – şoarecele dungat de stepă sau şoarecele săritor de stepă
ȘOARECE DUNGAT DE STEPĂ

Sicista subtilis

Spermophilus citellus – popândău, şuiţă, ţâstar, chință, poponete
POPÂNDĂU

Spermophilus citellus

Mesocricetus newtoni – grivanul, hamsterul dobrogean, grivanul mic, grivanul de Dobrogea
HAMSTER DOBROGEAN

Mesocricetus newtoni

Carnivore

Lutra lutra – vidra
VIDRA

Lutra lutra – vidra

Mustela eversmanni – dihor de stepă
DIHOR DE STEPĂ

Mustela eversmanni

Vormela peregusna – dihor pătat, samsar, dihor pestriţ, dihor marmorat
DIHOR PĂTAT

Vormela peregusna

Talpa europaea
CÂRTIȚĂ, SOBOL

Talpa europaea