Comuna BAIA

Numele localității Baia se pare că este de origine slavonă, banja – baie/stație de flotare și face referire la faptul că în 1926 aici urma să fie stabilită stația de flotare pentru prelucrarea cuprului de la Altân Tepe. Altă ipoteză susține că este traducerea vechiului toponim Hamangia care ar proveni din turcescul hamam – baie.

Localități componente: Baia (reședința), Panduru, Ceamurlia de Sus, Camena, Caugagia.

Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag și ROSPA0100 Stepa Casimcea

Baia harta ariilor naturale vizate de proiect

Comuna Baia se află în depresiunea Baia, la confluența dintre bazinul Babadag și Podișul Casimcei. Dintre cele cinci localități componente ale comunei, Camena și Caugagia sunt încadrate în zona sud-estică a Bazinului Babadag, iar localitățile Ceamurlia de Sus și Panduru sunt încadrate în zona de nord-est a Podișului Casimcei.

În vatra satului au fost descoperite urmele culturii Hamangia, cea mai veche cultură materială din Dobrogea, de peste 7500 de ani, adică din neoliticul
timpuriu.

Cadrul natural din comuna Baia este reprezentat de suprafețele împădurite, prezente în proportie de 18% din teritoriul administrativ și de suprafețele aferente lacurilor și bălților.

Vetrele celor cinci localității componente ale comunei Baia au o formă neregulată, determinată de raportul cu principalele căi de acces și de declivitatea generală a terenului. Localitățile Panduru, Baia și Caugagia sunt amplasate pe o suprafață relativ plană cu o ușoară declivitate pe direcția nord-vest, sud-est. Localitățile Camena și Ceamurlia de Sus sunt amplasate pe terenuri cu o declivitate mai accentuată, dezvoltată către aceeași direcție.

Peisajului cultural al Comunei Baia a fost influențat de-a lungul timpului de prezența diversității etnice, influențând astfel  modul de dezvoltare al localităților, evoluția fondului construit dar și patrimoniul imaterial. Astăzi mai pot fi întâlnite dispersat o serie de gospodării sau doar case care și-au păstrat forma tradițională.

Baia_colaj

Foto: Irina Cioangher

Evenimente

  • „Zilele Comunei Baia” se sărbătoresc la începutul lunii septembrie, dar au dată variabilă
  • 28 martie – „Intrarea Domnului  in Ierusalim- Hram Mănăstirea Codru – localitatea Caugagia
  • 23 aprilie – „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință – Hramul Bisercii – localitatea Ceamurlia de Sus
  • 21 mai – „Sfinții Mari Împărați, întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa Elena – Hramul Bisercii noi – localitatea Panduru
  • 21 mai – Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Hram (capela) – localitatea Baia
  • 1 octombrie – „Acoperământul Maicii Domnului” – Hramul Bisercii – localitatea Baia
  • 8 noiembrie – Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil (Sfinții Voievozi ) – Hramul Bisercii – localitatea Caugagia
  • 26 octombrie – „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” – Hramul Bisercii – localitatea Camena
  • În fiecare duminică a săptămânii se organizează târg în localitatea Baia