Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean” (acronim MiPoNoDo)
Beneficiari Asociația de Dezvoltare Durabilă DAKIA și Societatea „Progresul Silvic”
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Valoarea totală a proiectului: 20.584.525,45 lei
Data începerii și data finalizării proiectului: 1.08.2018 – 31.07.2021
Codul proiectului POIM-SMIS 116964

Rezultatele așteptate/ finale în urma implementării proiectului

– 212 protocoale si metodologii de colectare/analiza a datelor necesare evaluării și monitorizării stării de conservare a celor 10 tipuri de habitate naturale, 7 specii de plante de interes comunitar și 67 de specii de plante de interes național, 3 specii de herpetofaună de interes comunitar și 3 specii de herpetofaună de interes național, 5 specii de nevertebrate de interes comunitar, 17 specii de mamifere de interes comunitar si 1 specie de interes național si 99 de specii de păsări prezente în cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 1 program de monitorizare unitară a stării de conservare a celor 10 tipuri de habitate naturale de interes comunitar, 7 specii de plante de interes comunitar și 67 de specii de plante de interes național, 3 specii de herpetofaună de interes comunitar și 3 specii de herpetofauna de interes național, 5 specii de nevertebrate de interes comunitar, 17 specii de mamifere de interes comunitar și 1 specie de interes național și 99 de specii de păsări prezente în cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 1 bază de date GIS compatibilă cu specificațiile Directivei INSPIRE, relaționată geografic și alfanumeric, cu o arhitectura client-server cu posibilități de interogare, reprezentare tematică și schimb de date și care va include toate straturile GIS privind cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean operațională;
– 1 bază de date GIS populată cu informații complete privind distribuția, presiunile/amenințările, starea de conservare și măsurile de conservare pentru cele 202 specii și 10 habitate naturale de interes conservativ din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 1 studiu de caracterizare și cartare a mediului abiotic și a ecosistemelor din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 291 fișe de caracterizare și hărțile de distribuție a celor 10 tipuri de habitate naturale , a populațiilor celor 7 specii de plante de interes comunitar, 3 specii de herpetofaună, 5 specii de nevertebrate și –17 specii de mamifere de interes comunitar din ROSCI0201, a populațiilor celor 62 de specii de păsări din ROSPA0091, a celor 55 de specii de păsări din ROSPA0100, a celor 61 de specii de păsări din ROSPA0040, a populațiilor celor 67 de specii de plante de interes național în cele 17 rezervații naturale, a populațiilor celor 3 specii de herpetofaună de interes național în cele 17 rezervații naturale si a populației speciei de mamifer de interes național în cele 17 rezervații naturale;
– 1 studiu privind analiza socio-economică și culturală a comunităților locale din cele 20 UAT-uri pe al cărui teritoriu administrativ se află cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean și planul de acțiune necesar dezvoltării durabile a comunităților;
– 1 studiu de evaluare a amenajării teritoriului din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean și prezentarea virtuală a teritoriului în sistem 3D pe site-ul web www.apnd.ro;
– 1 studiu privind evaluarea serviciilor oferite de ecosistemele din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean în raport cu capacitatea acestora de suport;
– 1 studiu de evaluare a impactului antropic asupra celor 10 tipuri de habitate naturale, a populațiilor celor 7 specii de plante de interes comunitar, 3 specii de herpetofauna, 5 specii de nevertebrate și –17 specii de mamifere de interes comunitar din ROSCI0201, a populațiilor celor 62 de specii de păsări din ROSPA0091, a celor 55 de specii de păsări din ROSPA0100, a celor 61 de specii de păsări din ROSPA0040, a populațiilor celor 67 de specii de plante de interes național în cele 17 rezervații naturale, a populațiilor celor 3 specii de herpetofaună de interes național în cele 17 rezervații naturale și a populației speciei de mamifer de interes național în cele 17 rezervații naturale și asupra integrității celor 4 situri Natura 2000;
– 1 studiu privind evaluarea stării de conservare a celor 10 tipuri de habitate naturale, a populațiilor celor 7 specii de plante de interes comunitar, 3 specii de herpetofauna, 5 specii de nevertebrate și 17 specii de mamifere de interes comunitar din ROSCI0201, a populațiilor celor 62 de specii de păsări din ROSPA0091, a celor 55 de specii de păsări din ROSPA0100, a celor 61 de specii de păsări din ROSPA0040, a populațiilor celor 67 de specii de plante de interes național în cele 17 rezervații naturale, a populațiilor celor 3 specii de herpetofaună de interes național în cele 17 rezervații naturale și a populației speciei de mamifer de interes național în cele 17 rezervații naturale;
– 291 seturi de măsuri de conservare, câte un set de măsuri pentru fiecare din cele 10 tipuri de habitate naturale, pentru populațiile celor 7 specii de plante de interes comunitar, 3 specii de herpetofaună, 5 specii de nevertebrate și 17 specii de mamifere de interes comunitar din ROSCI0201, pentru populațiile celor 62 de specii de păsări din ROSPA0091, a celor 55 de specii de păsări din ROSPA0100, a celor 61 de specii de păsări din ROSPA0040, pentru populațiile celor 67 de specii de plante de interes național în cele 17 rezervații naturale, pentru populațiile celor 3 specii de herpetofaună de interes național în cele 17 rezervații naturale și pentru populațiile speciei de mamifer de interes național în cele 17 rezervații naturale;
– 1 plan de acțiune necesar managementului integrat al celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 1 Plan de Management integrat pentru cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean și documentele conexe ce vor sprijini implementarea;
– 1 Plan de Management integrat pentru cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean avizat de autoritățile competente;
– 1 Plan de Management integrat al celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean aprobat conform prevederilor legale în vigoare;
– 1 pachet privind identitatea grafică a ariilor naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 1 site web de informare, educare și conștientizare privind importanța conservării biodiversității și utilizării durabile a componentelor sale în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean (www.apnd.ro) permanent actualizat;
– 1 campanie continuă de promovare online a importanței conservării biodiversității și utilizării durabile a componentelor sale în cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 4 evenimente de informare și conștientizare a 1.215 persoane cu privire la importanța conservării biodiversității și utilizarea durabilă a componentelor sale în cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– Desemnarea a 500 de Ambasadori de Podiș – persoane conștientizate cu privire la importanța conservării biodiversității și utilizarea durabilă a componentelor sale în cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean și care deja se pot implica activ în activitățile de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar/național;
– 2 conferințe – una de lansare și alta de încheiere a proiectului, inclusiv anunțurile de presă;
Implicarea a 200 reprezentanți ai factorilor interesați în procesul de realizare a Planului de Management integrat al celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean prin activități de informare/ consultare/ participare directa în cadrul a 4 grupuri de lucru și 4 dezbateri publice;
– 1 set complet de echipamente necesare administrației pentru activitățile de monitorizare a parametrilor ce definesc starea de conservare a celor 10 tipuri de habitate naturale și a populațiilor celor 202 specii de interes comunitar/național din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 1 aplicație pentru mobil în vederea colectării de la voluntari de date suport în procesul de monitorizare a stării de conservare a celor 10 tipuri de habitate naturale și a populațiilor celor 202 specii de interes comunitar/național din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 1 instrument multicriterial de evaluare a impactului factorilor naturali și antropici asupra stării de conservare a celor 10 tipuri de habitate naturale și a populațiilor celor 202 specii de interes comunitar și național din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean și asupra integrității celor 4 situri Natura 2000.