Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean
Beneficiari Asociația de Dezvoltare Durabilă DAKIA și Societatea „Progresul Silvic”
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Valoarea totală a proiectului: 20.584.525,45 lei
Data începerii și data finalizării proiectului: 1.08.2018 – 31.07.2021
Codul proiectului POIM-SMIS 116964

Rezultatele așteptate/ finale în urma implementării proiectului

– 212 protocoale si metodologii de colectare/analiza a datelor necesare evaluării și monitorizării stării de conservare a celor 10 tipuri de habitate naturale, 7 specii de plante de interes comunitar și 67 de specii de plante de interes național, 3 specii de herpetofaună de interes comunitar și 3 specii de herpetofaună de interes național, 5 specii de nevertebrate de interes comunitar, 17 specii de mamifere de interes comunitar si 1 specie de interes național si 99 de specii de păsări prezente în cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 1 program de monitorizare unitară a stării de conservare a celor 10 tipuri de habitate naturale de interes comunitar, 7 specii de plante de interes comunitar și 67 de specii de plante de interes național, 3 specii de herpetofaună de interes comunitar și 3 specii de herpetofauna de interes național, 5 specii de nevertebrate de interes comunitar, 17 specii de mamifere de interes comunitar și 1 specie de interes național și 99 de specii de păsări prezente în cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 1 bază de date GIS compatibilă cu specificațiile Directivei INSPIRE, relaționată geografic și alfanumeric, cu o arhitectura client-server cu posibilități de interogare, reprezentare tematică și schimb de date și care va include toate straturile GIS privind cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean operațională;
– 1 bază de date GIS populată cu informații complete privind distribuția, presiunile/amenințările, starea de conservare și măsurile de conservare pentru cele 202 specii și 10 habitate naturale de interes conservativ din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 1 studiu de caracterizare și cartare a mediului abiotic și a ecosistemelor din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 291 fișe de caracterizare și hărțile de distribuție a celor 10 tipuri de habitate naturale , a populațiilor celor 7 specii de plante de interes comunitar, 3 specii de herpetofaună, 5 specii de nevertebrate și —17 specii de mamifere de interes comunitar din ROSCI0201, a populațiilor celor 62 de specii de păsări din ROSPA0091, a celor 55 de specii de păsări din ROSPA0100, a celor 61 de specii de păsări din ROSPA0040, a populațiilor celor 67 de specii de plante de interes național în cele 17 rezervații naturale, a populațiilor celor 3 specii de herpetofaună de interes național în cele 17 rezervații naturale si a populației speciei de mamifer de interes național în cele 17 rezervații naturale;
– 1 studiu privind analiza socio-economică și culturală a comunităților locale din cele 20 UAT-uri pe al cărui teritoriu administrativ se află cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean și planul de acțiune necesar dezvoltării durabile a comunităților;
– 1 studiu de evaluare a amenajării teritoriului din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean și prezentarea virtuală a teritoriului în sistem 3D pe site-ul web www.apnd.ro;
– 1 studiu privind evaluarea serviciilor oferite de ecosistemele din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean în raport cu capacitatea acestora de suport;
– 1 studiu de evaluare a impactului antropic asupra celor 10 tipuri de habitate naturale, a populațiilor celor 7 specii de plante de interes comunitar, 3 specii de herpetofauna, 5 specii de nevertebrate și —17 specii de mamifere de interes comunitar din ROSCI0201, a populațiilor celor 62 de specii de păsări din ROSPA0091, a celor 55 de specii de păsări din ROSPA0100, a celor 61 de specii de păsări din ROSPA0040, a populațiilor celor 67 de specii de plante de interes național în cele 17 rezervații naturale, a populațiilor celor 3 specii de herpetofaună de interes național în cele 17 rezervații naturale și a populației speciei de mamifer de interes național în cele 17 rezervații naturale și asupra integrității celor 4 situri Natura 2000;
– 1 studiu privind evaluarea stării de conservare a celor 10 tipuri de habitate naturale, a populațiilor celor 7 specii de plante de interes comunitar, 3 specii de herpetofauna, 5 specii de nevertebrate și 17 specii de mamifere de interes comunitar din ROSCI0201, a populațiilor celor 62 de specii de păsări din ROSPA0091, a celor 55 de specii de păsări din ROSPA0100, a celor 61 de specii de păsări din ROSPA0040, a populațiilor celor 67 de specii de plante de interes național în cele 17 rezervații naturale, a populațiilor celor 3 specii de herpetofaună de interes național în cele 17 rezervații naturale și a populației speciei de mamifer de interes național în cele 17 rezervații naturale;
– 291 seturi de măsuri de conservare, câte un set de măsuri pentru fiecare din cele 10 tipuri de habitate naturale, pentru populațiile celor 7 specii de plante de interes comunitar, 3 specii de herpetofaună, 5 specii de nevertebrate și 17 specii de mamifere de interes comunitar din ROSCI0201, pentru populațiile celor 62 de specii de păsări din ROSPA0091, a celor 55 de specii de păsări din ROSPA0100, a celor 61 de specii de păsări din ROSPA0040, pentru populațiile celor 67 de specii de plante de interes național în cele 17 rezervații naturale, pentru populațiile celor 3 specii de herpetofaună de interes național în cele 17 rezervații naturale și pentru populațiile speciei de mamifer de interes național în cele 17 rezervații naturale;
– 1 plan de acțiune necesar managementului integrat al celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 1 Plan de Management integrat pentru cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean și documentele conexe ce vor sprijini implementarea;
– 1 Plan de Management integrat pentru cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean avizat de autoritățile competente;
– 1 Plan de Management integrat al celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean aprobat conform prevederilor legale în vigoare;
– 1 pachet privind identitatea grafică a ariilor naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 1 site web de informare, educare și conștientizare privind importanța conservării biodiversității și utilizării durabile a componentelor sale în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean (www.apnd.ro) permanent actualizat;
– 1 campanie continuă de promovare online a importanței conservării biodiversității și utilizării durabile a componentelor sale în cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 4 evenimente de informare și conștientizare a 1.215 persoane cu privire la importanța conservării biodiversității și utilizarea durabilă a componentelor sale în cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– Desemnarea a 500 de Ambasadori de Podiș – persoane conștientizate cu privire la importanța conservării biodiversității și utilizarea durabilă a componentelor sale în cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean și care deja se pot implica activ în activitățile de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar/național;
– 2 conferințe – una de lansare și alta de încheiere a proiectului, inclusiv anunțurile de presă;
Implicarea a 200 reprezentanți ai factorilor interesați în procesul de realizare a Planului de Management integrat al celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean prin activități de informare/ consultare/ participare directa în cadrul a 4 grupuri de lucru și 4 dezbateri publice;
– 1 set complet de echipamente necesare administrației pentru activitățile de monitorizare a parametrilor ce definesc starea de conservare a celor 10 tipuri de habitate naturale și a populațiilor celor 202 specii de interes comunitar/național din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 1 aplicație pentru mobil în vederea colectării de la voluntari de date suport în procesul de monitorizare a stării de conservare a celor 10 tipuri de habitate naturale și a populațiilor celor 202 specii de interes comunitar/național din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean;
– 1 instrument multicriterial de evaluare a impactului factorilor naturali și antropici asupra stării de conservare a celor 10 tipuri de habitate naturale și a populațiilor celor 202 specii de interes comunitar și național din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean și asupra integrității celor 4 situri Natura 2000.