Găsiți în această secțiune hărțile proiectului, hărțile UAT-urilor din Podișul Nord Dobrogean, în acestea fiind reprezentate și ariile naturale. Sunt hărți pe care le-am pus la dispoziție și în paginile comunităților locale.