Comuna IZVOARELE

Prima atestare a comunei o găsim în Defterul otoman din 1543, sub numele de Alibeichioi (satul lui Ali-bei), nume păstrat până în 1923. Denumirea Izvoarele datează din 1964.

Localități componente: Izvoarele (reşedinţă), Alba, Iulia

Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și ROSPA0091 Pădurea Babadag

Izvoarele harta ariilor naturale vizate de proiect

Comuna este localizată în zona geografică înaltă a dealurilor Niculiţel, cuprinzând dealul Consul, o porţiune din valea râului Taiţa, dealurile Caracus, Trestenic, Techeaua, Dealu Mare, Bocluga, văile Lozvei şi Tăiţei. Morfologic, teritoriul se prezintă sub forma unor culmi deluroase care alternează cu zone depresionare mici şi formate din bazine hidrografice.

Particularitatea acestei localităţi este dată de populaţia sa şi de stilul de viaţă specific, etnologul Narcisa Ştiucă spunând despre această comunitate că este „singura comunitate compactă de greci din România, singura care trăieşte în mediul rural”.

Potrivit legendei, localitatea a fost întemeiată în anul 1828 de 13 familii de greci care au plecat din satul Aspru – Acdere (zona Salonic) din cauza persecuţiei turceşti și pentru că ruşii ţarişti, mari duşmani ai otomanilor, le promiseseră grecilor „protecţie şi pământuri scutite de dări”. Acestor familii de greci li s-au alăturat 7 familii de bulgari din Curuchioi, zona Varna.

Locuirea pe aceste locuri este însă una mult mai veche, aici fiind descoperite vestigii din epoca romană şi romano-bizantină, precum și aşezarea Gumelniţa – „La Fântână”, datând din eneolitic.

În stilul arhitectural actual se regăsesc locuinţe din ceamur sau chirpici, cu stâlpii prispei modelaţi prin tăiere şi dăltuire, asemănători capitelurilor. Un element decorativ specific localităţii Izvoarele îl reprezintă profilurile de păsări stilizate, dispuse în partea superioară a ferestrelor şi a uşilor.

 • Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ
  ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și ROSPA0091 Pădurea Babadag.
 • Habitate naturale de interes comunitar și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
 • Specii de interes comunitar/național și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  Reptile: Lacerta viridis

  Nevertebrate: Morimus funereus

  Mamifere: Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus

  Păsări: Accipiter brevipes,Accipiter nisus, Lullula arborea, Sylvia communis, Pernis apivorus, Pelecanus onocrotalus (migrație) Muscicapa striata, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Miliaria calandra, Merops apiaster, Lanius excubitor,  Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Sturnus vulgaris, Streptopelia turtur, Picus canus, Phyloscopus sibilatrix, Phyloscopus collybita, Phoenicurus phoenicurus,  Oriolus oriolus, Sylvia nisoria, Sylvia curruca, Parus lugubris, Lanius minor, Motacila alba, Lanius collurio, Luscinia megarhynchos, Falco vesperinus, Falco peregrinus, Hippolais icterina, Jynx torquila, Hieraaetus pennatus, Falco cherrug, Emberiza hortulana, Dendrocopos medius, Dryocopos martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos minor, Dendrocopos major, Motacila flava, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Corvus frugilegus, Columba palumbus, Clanga pomarina, Clanga clanga, Circus pygargus, Alauda arvensis, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo buteo, Pandion haliaetus, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Upupa epops, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Circaetus gallicus, Ciconia nigra, Saxicola torquata, Riparia riparia, Hirundo daurica, Chloris chloris, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla

Izvoarele_colaj

Foto: Andreea Acasandre

Evenimente

 • Sâmbăta floriilor – Lăzărelul
 • 6 mai – Sf. Gheorghe, sărbătoarea corbanului
 • 26 octombrie – Sărbătoarea „Sf. Dumitru”, zilele comunei
 • 7 ianuarie –Crăciunul pe Rit Vechi
 • 8 ianuarie – ziua babei