Rapoarte de activitate

Pentru informații privitoare la acestea puteți scrie la contact@apnd.ro

Administraţia Podişului Nord Dobrogean reprezintă structura de administrare a ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean şi a fost înfiinţată în septembrie 2016 de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA împreună cu Societatea „Progresul Silvic”, în baza contractului de administrare nr. 1882/ CPP/ 11.03.2016 şi a prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 15 alin. (1) lit. g) din Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014.