Comuna CEAMURLIA DE JOS

Numele comunei Ceamurlia de Jos vine de la un cuvânt turcesc çamur – nămol, probabil datorită zonelor umede din jurul localității.

Localități componente: Ceamurlia de Jos (reședința), Lunca

Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și ROSPA0091 Pădurea Babadag,

Ceamurlia de Jos harta ariilor naturale vizate de proiect

Din punct de vedere morfostructural comuna este amplasată în Podișul Babadag, cu un relief complex. Relieful are o altitudine redusă, predomină în general înălțimi joase, sub 200 de metri. Relația cu cadrul natural este una favorabilă, 46% din teritoriul administrativ fiind ocupat de ape și bălți.

Vatra localității Ceamurlia de Jos are forma unui poligon neregulat și este amplasată într-o zonă de câmpie joasă cu altitudini de 20-40m. Satul Lunca se află amplasat la limita sud-vestică a lacului Golovița, iar forma țesutului construit este una neomogenă.

Teritoriul acestei comune a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri, dovadă fiind vestigiile datând din epoca neolitică.

Peisajul cultural a fost influențat de-a lungul timpului de prezența diversității etnice (în special bulgari și aromâni), evoluția fondului construit, dar și patrimoniul imaterial. Astăzi mai pot fi întâlnite dispersat o serie de gospodării sau doar case bulgărești care și-au păstrat forma tradițională.

 • Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ
  ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și ROSPA0091 Pădurea Babadag
 • Habitate naturale de interes comunitar și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  62C0* Stepe ponto-sarmatice, 91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.
 • Specii de interes comunitar/național și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  Plante: Thymus zygioides

  Reptile: Lacerta viridis, Testudo graeca, Podarcis taurica

  Nevertebrate: Cerambyx cerdo, Morimus funereus

  Mamifere: Eptesicus serotinus, Nyctalus leisleri, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Vespertilio murinus

  Păsări: Accipiter brevipes,Accipiter nisus, Lullula arborea, Sylvia communis, Pernis apivorus, Pelecanus onocrotalus (migrație) Muscicapa striata, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Miliaria calandra, Merops apiaster, Lanius excubitor,  Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Sturnus vulgaris, Streptopelia turtur, Picus canus, Phyloscopus sibilatrix, Phyloscopus collybita, Phoenicurus phoenicurus,  Oriolus oriolus, Sylvia nisoria, Sylvia curruca, Parus lugubris, Lanius minor, Motacila alba, Lanius collurio, Luscinia megarhynchos, Falco vesperinus, Falco peregrinus, Hippolais icterina, Jynx torquila, Hieraaetus pennatus, Falco cherrug, Emberiza hortulana, Dendrocopos medius, Dryocopos martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos minor, Dendrocopos major, Motacila flava, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Corvus frugilegus, Columba palumbus, Clanga pomarina, Clanga clanga, Circus pygargus, Alauda arvensis, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo buteo, Pandion haliaetus, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Upupa epops, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Circaetus gallicus, Ciconia nigra, Saxicola torquata, Riparia riparia, Hirundo daurica, Chloris chloris, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Anser albifrons, Anser anser, Anser erythropus, Anser fabalis, Buteo lagopus, Branta ruficollis, Burhinus oedicnemus, Asio otus, Anthus campestris

Ceamurlia_colaj

Foto: Adrian Cioangher

Evenimente

 • Ziua comunei Ceamurlia de Jos se sărbătorește la data de 14 octombrie
 • 23 aprilie – „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință”
 • 14 octombrie – „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, ortodox – Hramul Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” –  localitatea Ceamurlia de Jos
 • 8 noiembrie -„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, ortodox – Hramul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – localitatea Lunca