Conservarea biodiversității în Podișul Nord Dobrogean – vademecum

Au fost primite zeci de răspunsuri, urmare a campaniei de conștientizare a celor peste 340 de factori interesați din aria proiectului, în perioada 25.05-12.06.2020 privind cercetarea participativă despre ariile naturale protejate și diferite domenii de activitate (importante pentru comunitățile locale). Răspunsurile la chestionare au fost analizate la finalul perioadei de primire de răspunsuri pentru a afla ceea ce îi preocupă pe cei ce trăiesc și muncesc în aria proiectului.

Ca reacție, pentru a clarifica mai multe subiecte ce au fost transmise prin chestionare, a fost elaborat un documentar video „Conservarea biodiversității în Podișul Nord Dobrogean – vademecum”. Îl punem la dispoziția celor interesați, spre a fi consultat și folosit ca suport de cunoaștere.

Chestionare privind activități în ariile naturale protejate

În perioada 25.05 – 12.06.2020 punem la dispoziție în cadrul proiectului „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean” (cofinanțare UE), patru chestionare online despre activități cu impact în ariile naturale protejate din aria UAT vizate prin proiect. Această acțiune de tip cercetare participativă, înlocuiește organizarea de grupuri de lucru ce a fost prevăzută în luna martie 2020. Este susținută și printr-o campanie de corespondență, directă, personalizată, cu circa 500 contacte de la nivel central, național, județean, local (agenții, ministere, agenții descentralizate, UAT, factori interesați).

Subiectele chestionarelor sunt vânătoarea, impactul fermelor eoliene, activități economice, turism durabil în aria Podișului Nord Dobrogean. Scopul este implicarea factorilor interesați prin participare directă cu opinii la stabilirea acțiunilor ce vor fi incluse în Planul de Management integrat al ariilor naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean.

Acțiunile menționate vor avea ca scop dezvoltarea durabilă a comunităților locale cât și conservarea speciilor și habitatelor de interes comunitar.

Colectarea de opinii  privind ariile naturale protejate și comunitățile locale este în acord cu prevederile art. 2 alineatele (2) și (3) din Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică.

Răspunsurile sunt tratate confidențial și nu vor fi făcute publice, analiza va folosi doar opiniile agregate.

Podișul Nord Dobrogean cuprinde cele 21 de arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ al comunelor Baia, Beidaud, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Cerna, Ciucurova, Dăeni, Dorobanțu, Horia, Izvoarele, Jurilovca, Mihai Bravu, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Sarichioi, Slava Cercheză, Stejaru, Topolog și al orașului Babadag.

Chestionare online Google Forms

  • Chestionar privind vânătoarea în Podișul Nord Dobrogean (formular-online)
  • Chestionar privind impactul parcurilor eoliene în Podișul Nord Dobrogean (formular-online)
  • Chestionar privind activități economice ce pot valorifica durabil resursele în Podișul Nord Dobrogean (formular-online)
  • Chestionar privind turismul durabil în Podișul Nord Dobrogean (formular-online)

Chestionare în format PDF (pentru exemplificare)

  • Chestionar privind vânătoarea în Podișul Nord Dobrogean (pdf)
  • Chestionar privind impactul parcurilor eoliene în Podișul Nord Dobrogean (pdf)
  • Chestionar privind activități economice ce pot valorifica durabil resursele în Podișul Nord Dobrogean (pdf)
  • Chestionar privind turismul durabil în Podișul Nord Dobrogean (pdf)