Comuna NALBANT

Denumirea Nalbant este de origine turcească și înseamnă potcovar, cu referire la îndeletnicirea primilor locuitori ai așezării, prima referire apărând în defterul de la 1573.

Localități componente: Nalbant (reședință), Trestenic, Nicolae Bălcescu

Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag și rezervația naturală Rezervația de liliac Valea Oilor

Nalbant harta ariilor naturale vizate de proiect

Situată în depresiunea cu același nume, comuna s-a dezvoltat în principal pe traseul drumului național 22A. Peisaje deosebite, cu pajiști și păduri se pot observa de pe dealuri, mai ales din vecinătatea satului Trestenic.

Satele componente, sunt de tip adunat, cel mai dezvoltat fiind Nalbant, care e și reședința de comună. În aceste localități se mai regăsesc încă tipologii de case tradiționale dobrogene, realizate din materiale locale ca pământ, piatră sau lemn.  Tipologiile păstrate sunt în general cu prispă pe una sau două laturi, cu balcon din lemn sau din zidărie și cu acoperișul în pante line în două sau patru ape. Unele gospodării încă mai păstrează împrejmuirile specifice zonei cu soclu din piatră și cu șipci de lemn.

Ocupațiile principale ale locuitorilor sunt creșterea animalelor și agricultura, astfel că parcelele au dimensiuni mari, aceste ocupații fiind practicate și în intravilan.

Macropeisajul din extravilanul comunei este compus în principal din parcelări agricole care se opresc la baza dealurilor. Culturile agricole „colorează” peisajul într-o paletă de culori de la diferite tipuri de verde, la galben și auriu.

Pe teritoriul comunei sunt  prezente foarte multe vestigii arheologice, astfel că în comuna Nalbant, sunt înregistrare un număr de 20 de situri arheologice, cel mai vechi fiind din perioada eneolitică.

Deși în trecut, prin aceste locuri au locuit turci și bulgari, în 1854 turcii au plecat din zonă, iar in 1940 a avut loc schimbul de populații între Romania și Bulgaria, astfel că în prezent sunt majoritar românii.

 • Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ
  ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag și rezervația naturală Rezervația de liliac Valea Oilor
 • Habitate naturale de interes comunitar și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  62C0* Stepe ponto-sarmatice, 8230 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedoalbi- Veronicion-dilleni pe stâncării silicioase, 91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp., 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen
 • Specii de interes comunitar/național și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  Plante: Campanula romanica, Agropyron cristatum subsp. brandzae, Allium flavum subsp. tauricum, Asparagus verticillatus,

  Dianthus nardiformis, Koeleria lobata, Myrrhoides nodosa, Nectaroscordum siculum ssp.bulgaricum, Paeonia peregrina, Thymus zygioides, Veratrum nigrum

  Reptile: Lacerta viridis, Testudo graeca, Podarcis taurica

  Nevertebrate: Cerambyx cerdo, Morimus funereus

  Mamifere: Eptesicus serotinus, Mustela eversmanii, Nyctalus leisleri, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus ferrumequinum, Spermophilus citellus, Vespertilio murinus

  Păsări: Accipiter brevipes,Accipiter nisus, Lullula arborea, Sylvia communis, Pernis apivorus, Pelecanus onocrotalus (migrație) Muscicapa striata, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Miliaria calandra, Merops apiaster, Lanius excubitor,  Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Sturnus vulgaris, Streptopelia turtur, Picus canus, Phyloscopus sibilatrix, Phyloscopus collybita, Phoenicurus phoenicurus,  Oriolus oriolus, Sylvia nisoria, Sylvia curruca, Parus lugubris, Lanius minor, Motacila alba, Lanius collurio, Luscinia megarhynchos, Falco vesperinus, Falco peregrinus, Hippolais icterina, Jynx torquila, Hieraaetus pennatus, Falco cherrug, Emberiza hortulana, Dendrocopos medius, Dryocopos martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos minor, Dendrocopos major, Motacila flava, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Corvus frugilegus, Columba palumbus, Clanga pomarina, Clanga clanga, Circus pygargus, Alauda arvensis, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo buteo, Pandion haliaetus, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Upupa epops, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Circaetus gallicus, Ciconia nigra, Saxicola torquata, Riparia riparia, Hirundo daurica, Chloris chloris, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Anser albifrons, Anser anser, Anser erythropus, Anser fabalis, Buteo lagopus, Branta ruficollis, Burhinus oedicnemus, Asio otus, Anthus campestris

colaje-nalbant

Foto: Raluca Duică

Evenimente

 • 10 Februarie – ziua satului Nalbant, atunci când creștinii sărbătoresc pe Sf Haralambie.
 • 15 August – ziua satului Nicolae Bălcescu, când în calendarul ortodox este Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.
 • 8 Noiembrie – ziua satului Trestenic coincide cu sărbătoarea Sf Arhangheli Mihail și Gavriil