Comuna JURILOVCA

Originea numelui localității nu este una sigură, în prezent existând mai multe ipoteze. Două ipoteze pornesc de la numele posibililor întemeietori: un pescar lipovean pe nume Jurilka, venit din Vâlkovo (Ucraina) și care a întemeiat localitatea împreună cu alţi pescari refugiaţi din cauza persecuţiilor religioase sau un anume Jurba, considerat ctitorul localităţii.  Alte păreri, tot cu rezonanță slavă, consideră că numele derivă de la juriti – jeluire, tânguire, asociat cu accidentele produse pe lac sau pe mare în rândul pescarilor sau de la juravli -cocor.

Localități componente: Jurilovca (reședința), Sălcioara, Vișina

Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și ROSPA0091 Pădurea Babadag

Jurilovca harta ariilor naturale vizate de proiect

Teritoriul comunei Jurilovca se află în zona de racord a Podișului Babadag cu câmpia lacustro-mlăștinoasă a Razelmului, înălțimea variind de la sud la nord de la 5,00 metri (Vișina), 56,00 metri (Capul Doloșman) și 140,00 metri (Dealul Drăgaica). Comuna beneficiază de o poziție favorabilă în raport cu elementele cadrului natural, 75% din teritoriului administrativ find acoperit de apele sistemului lagunar Razim – Sinoe.

Primele urme de locuire de pe teritoriul actual al comunei Jurilovca au fost identificate ca fiind din prima epocă a fierului, secolele VIII și VII îHr. Săpăturile arheologice realizate în zonă au identificat prezența coloniștilor greci în zona Capul Doloșman. Comuna beneficiază de un bogat patrimoniu construit, în special situri arheologice, principalul obiectiv fiind Cetatea Argamum și de un număr impresionant de construcții cu elemente tradiționale.

Comuna este caracterizată de diversitatea etnică, localitatea Jurilovca fiind una de origine lipovenească, care a avut o veche și bogată tradiție în pescuit.

Localitatea beneficiază de port turistic, de unde se poate face legătura cu satul de vacanță Gura Portiței dar și de punct de colectare și procesare a peștelui.

 • Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ
  ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și ROSPA0091 Pădurea Babadag
 • Habitate naturale de interes comunitar și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  62C0* Stepe ponto-sarmatice, 91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp., 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun
 • Specii de interes comunitar/național și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  Plante: Asparagus verticillatus, Paliurus spina-christi

  Nevertebrate: Morimus funereus, Paracaloptenus caloptenoides

  Mamifere: Eptesicus serotinus, Nyctalus leisleri, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus hipposideros, Vormela peregusna

  Păsări: Accipiter brevipes,Accipiter nisus, Lullula arborea, Sylvia communis, Pernis apivorus, Pelecanus onocrotalus (migrație) Muscicapa striata, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Miliaria calandra, Merops apiaster, Lanius excubitor,  Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Sturnus vulgaris, Streptopelia turtur, Picus canus, Phyloscopus sibilatrix, Phyloscopus collybita, Phoenicurus phoenicurus,  Oriolus oriolus, Sylvia nisoria, Sylvia curruca, Parus lugubris, Lanius minor, Motacila alba, Lanius collurio, Luscinia megarhynchos, Falco vesperinus, Falco peregrinus, Hippolais icterina, Jynx torquila, Hieraaetus pennatus, Falco cherrug, Emberiza hortulana, Dendrocopos medius, Dryocopos martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos minor, Dendrocopos major, Motacila flava, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Corvus frugilegus, Columba palumbus, Clanga pomarina, Clanga clanga, Circus pygargus, Haliaaetus albicilla, Alauda arvensis, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo buteo, Pandion haliaetus, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Upupa epops, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Circaetus gallicus, Ciconia nigra, Saxicola torquata, Riparia riparia, Hirundo daurica, Chloris chloris, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Anser albifrons, Anser anser,Anser erythropus, Anser fabalis, Buteo lagopus, Branta ruficollis, Burhinus oedicnemus, Asio otus, Anthus campestris

Jurilovca_colaj

Foto: Adrian Cioangher

Evenimente

 • Cea mai importantă sărbătoare a Comunei Jurilovca este „Sărbătoarea Borșului Pescăresc”, care se celebra înainte la data de 14 octombrie, în zona Portului Turistic. Această sărbătoare are în prezent dată de organizare variabilă
 • 7 ianuarie – „Nașterea Domnului Isus Hristos”, stil vechi – Hramul Bisericii „ Acoperamântul Maicii Domnului”- localitatea Jurilovca (popovi)
 • 9 mai – „Aducerea  Moaștelor Sfântul Ierarh  Nicolae”, orotodox – Hramul Bisericii „ Nicolae de vară”- localitatea Vișina
 • 14 octombrie – „Acoperamântul Maicii Domnului”, stil vechi – Hramul Bisericii „Acoperamântul Maicii Domnului”- localitatea Jurilovca (popovi)
 • 26 octombrie – „Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, orotodoxHramul Bisericii „Sf. Dumitru” – localitatea Sălcioara