Comuna MIHAI BRAVU

Mihai Bravu, denumit în trecut Kamber ( în unele documente este scris Kanber-köy), apare prima oară menționat în anul 1573, în documentele otomane. A continuat să aibă denumirea de Cambert până în anul 1923 când a devenit Mihai Bravu.

Localități componente: Mihai Bravu (reședință), Turda, Satu Nou

Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și ROSPA0091 Pădurea Babadag

Mihai Bravu harta ariilor naturale vizate de proiect

Teritoriul comunei este relativ plat, orizontul nordic fiind însă dominat de prezența dealului Deniztepe aflat pe teritoriul comunei Mihail Kogălniceanu și de Balta Topraichioi în partea estică.

Macropeisajul comunei, în extravilan, este compus din parcelar agricol, terenul fiind lucrat până la baza dealurilor sau movilelor.

Satele componente sunt de tip adunat și au dimensiuni reduse. Acestea s-au dezvoltat pe valea Taiței și de-a lungul drumului județean DJ 229, care asigură legătura între două drumuri naționale, DN 22 și DN 22A.

În sate, mai ales în zonele centrale, se mai regăsesc case cu arhitectură tradițională, specifice Dobrogei, din materiale locale ca pământ, piatră sau lemn. Aceste case, dar și cele mai noi se desfășoară pe parter, unele având prispă pe una sau două laturi, cu acoperișul în patru sau două ape de înălțime medie, pentru a putea rezista vânturilor puternice din zonă. Gospodăriile mai păstrează încă împrejmuirile specifice zonei cu soclu din piatră și cu șipci de lemn. În interiorul satelor, peisajul oferit este unul arhaic, deși este uneori întrerupt de apariția unor materiale sau finisaje moderne.

Din punct de vedere arheologic, în comună sunt înregistrate un număr de 22 de situri arheologice, declarate monumente istorice, cea mai veche fiind din perioada Hallstatt.

În aceste sate au locuit mereu români, bulgari, turci, tătari și ruși ucraineni, însă, în prezent sunt majoritar românii. Populația bulgară a fost mutată în cadrul schimbului de populații din 1940.

 • Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ
  ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și ROSPA0091 Pădurea Babadag
 • Habitate naturale de interes comunitar și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  62C0* Stepe ponto-sarmatice, 8230 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedoalbi- Veronicion-dilleni pe stâncării silicioase, 91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.
 • Specii de interes comunitar/național și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  Plante: Campanula romanica

  Reptile: Lacerta viridis, Podarcis taurica, Testudo graeca

  Nevertebrate: Morimus funereus

  Mamifere: Eptesicus serotinus, Nyctalus leisleri, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Spermophilus citellus, Vormela peregusna

  Păsări: Accipiter brevipes,Accipiter nisus, Lullula arborea, Sylvia communis, Pernis apivorus, Pelecanus onocrotalus (migrație) Muscicapa striata, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Miliaria calandra, Merops apiaster, Lanius excubitor,  Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Sturnus vulgaris, Streptopelia turtur, Picus canus, Phyloscopus sibilatrix, Phyloscopus collybita, Phoenicurus phoenicurus, Oriolus oriolus, Sylvia nisoria, Sylvia curruca, Parus lugubris, Lanius minor, Motacila alba, Lanius collurio, Luscinia megarhynchos, Falco vesperinus, Falco peregrinus, Hippolais icterina, Jynx torquila, Hieraaetus pennatus, Falco cherrug, Emberiza hortulana, Dendrocopos medius, Dryocopos martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos minor, Dendrocopos major, Motacila flava, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Corvus frugilegus, Columba palumbus, Clanga pomarina, Clanga clanga, Circus pygargus,Alauda arvensis, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo buteo, Pandion haliaetus, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Upupa epops, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Circaetus gallicus, Ciconia nigra, Saxicola torquata, Riparia riparia, Hirundo daurica, Chloris chloris, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Anser albifrons, Anser anser, Anser erythropus, Anser fabalis, Buteo lagopus, Branta ruficollis, Burhinus oedicnemus, Asio otus, Anthus campestris

mihai-bravu_colaj

Foto: Raluca Duică

Evenimente

 • 20 Iulie – ziua satului Mihai Bravu, când conform calendarului ortodox se sărbătorește Sf Ilie.
 • 8 Noiembrie – ziua satului Turda, când în calendarul ortodox se sărbătoresc Sf Arhangheli Mihail si Gavriil
 • 14 Octombrie – ziua satului Satu Nou, când în calendarul ortodox se sărbătorește Sf Cuvioasa Parascheva.