Comuna CERNA

Numele comunei cel mai probabil este de origine slavă provenind de la ceornâi – negru, fiind preluat de la cel al apei care traversează localitatea, traducându-se prin Neagra.

Localități componente: Cerna (reşedinţă), Traian, Mircea Vodă, General Praporgescu

Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag și rezervația naturală Muchiile Cernei-Iaila

Cerna harta ariilor naturale vizate de proiect

Cerna, precum întreaga Dobroge de Nord, este caracterizată prin masive hercinice definitivate la sfârşitul triasicului. Relieful acestei comune, prin urmare, este unul accidentat, având culmile munţilor stâncoase, unele dintre ele chiar aride.

Una dintre particularităţile acestei comune este dată de prezenţa meglenoromânilor. Cercetările ştiinţifice au arătat că această comună reprezintă una dintre cele patru comunităţi istorice meglenoromâne rămase la nivel mondial: „[…] Astăzi există patru mari comunităţi istorice meglenoromâne: două în ţinutul Meglen, în nordul Greciei şi sudul Republicii Macedonia, iar alte două formate prin emigrare – una în Turcia, în zona Adrianopole, unde au fost transferaţi în anul 1923 după Pacea de la Laussane, iar alta în comuna Cerna din judeţul Tulcea, unde au fost transferaţi în anul 1940, după ce fuseseră împroprietăriţi în satele judeţului Durostor, începând cu anul 1925” (Ţîrcomnicu E., Aspecte istorice privind grupurile dialectale meglenoromâne din Grecia, Republica Macedonia, Turcia şi România).

Localitatea este locul de naștere al cunoscutului scriitor Panait Cerna.

 • Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ
  ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag și rezervația naturală Muchiile Cernei-Iaila
 • Habitate naturale de interes comunitar și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  62C0* Stepe ponto-sarmatice, 8230 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedoalbi- Veronicion-dilleni pe stâncării silicioase, 8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis, 91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.
 • Specii de interes comunitar/național și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  Plante: Achillea clypeolata, Allium flavum subsp. tauricum, Dianthus nardiformis, Echinops ritro subsp. ruthenicus, Paronychia cephalotes, Spiraea crenata, Thymus zygioides

  Reptile: Lacerta viridis, Podarcis taurica,

  Nevertebrate: Cerambyx cerdo, Morimus funereus

  Mamifere: Eptesicus serotinus, Nyctalus leisleri, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus ferrumequinum, Vespertilio murinus

  Păsări: Accipiter brevipes,Accipiter nisus, Lullula arborea, Sylvia communis, Pernis apivorus, Pelecanus onocrotalus (migrație) Muscicapa striata, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Miliaria calandra, Merops apiaster, Lanius excubitor,  Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Sturnus vulgaris, Streptopelia turtur, Picus canus, Phyloscopus sibilatrix, Phyloscopus collybita, Phoenicurus phoenicurus,  Oriolus oriolus, Sylvia nisoria, Sylvia curruca, Parus lugubris, Lanius minor, Motacila alba, Lanius collurio, Luscinia megarhynchos, Falco vesperinus, Falco peregrinus, Hippolais icterina, Jynx torquila, Hieraaetus pennatus, Falco cherrug, Emberiza hortulana, Dendrocopos medius, Dryocopos martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos minor, Dendrocopos major, Motacila flava, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Corvus frugilegus, Columba palumbus, Clanga pomarina, Clanga clanga, Circus pygargus, Anser albifrons, Alauda arvensis, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo buteo, Pandion haliaetus, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Upupa epops, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Circaetus gallicus, Ciconia nigra, Saxicola torquata, Riparia riparia, Hirundo daurica, Chloris chloris, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Anser anser, Tadorna ferruginea, Anser erythropus, Anser fabalis, Buteo lagopus, Branta ruficollis, Burhinus oedicnemus, Asio otus, Anthus campestris

Evenimente

 • 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale
 • 22 februarie – Ziua Internaţională a Limbii Materne
 • 26 martie – trecerea în nefiinţă a poetului Panait Cerna – cenaclul literar „in memoriam Panait Cerna” – Muzeul de Artă Populară şi Etnografie
 • 8 aprilie – comemorare Panait Cerna
 • 1 mai – coşia din Cerna
 • 15 august – „Adormirea Maicii Domnului”, Hramul Bisericii din Mircea Vodă, Cerna
 • 8 septembrie – Ziua comunei Cerna
 • 20 septembrie – aniversare „Panait Cerna”
 • 14 octombrie – „Sf. Parascheva”, Hramul Bisericii din Traian, Cerna
 • 8 noiembrie – „Sfinţii Arhangeli Mihail şi Gavril”, Hramul Bisericii din Cerna
 • În fiecare miercuri a săptămânii – piaţă la Cerna
 • În fiecare sâmbătă a săptămânii – piaţă la Traian, comuna Cerna
Cerna_colaj

Foto: Andreea Acasandre