Comuna DĂENI

Originea numelui comunei nu este foarte clară, prima atestare documentară datând din 1603, sub forma de Daiani. Se pare că etimologia numelui vine de la legenda lui Dăian, care ar fi întemeietorul localității.

Localități componente: Dăeni

Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și ROSPA0040 Dunărea Veche – Brațul Măcin

Daeni harta ariilor naturale vizate de proiect

Particular pentru teritoriul administrativ al comunei este peisajul specific reprezentat de terenurile aflate permanent sub ape, aflat exclusiv în forma dinamică (Fluviul Dunărea). Peisajul terenurilor aflate permanent sub ape structurează întregul spațiu, inclusiv peisajul antropic urban, respectiv al așezărilor umane. Peisajul zonelor adiacente terenurilor aflate permanent sub ape este spectaculos și oferă constant dinamism și puncte surpriză de percepție panoramică a peisajului. Mai mult, zonele adiacente fluviului Dunărea – Brațul Măcin generează un culoar de vegetație care urmează forma sinuoasă a malului și practic conduc către zonele cu acces și deschidere către apă.

Din punct de vedere al morfotipologiei peisajului antropic al așezărilor umane în teritoriu, se constată că localitatea s-a dezvoltat și organizat și în relație interdependență și condiționată cu elementul structurant al teritoriului – Fluviul Dunărea. Ca rezultat, de-a lungul timpului, s-a dezvoltat o tramă stradală care oscilează între ordonat – geometrizat și dezordonat – neregulat.

 • Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ
  ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și ROSPA0040 Dunărea Veche – Brațul Măcin
 • Habitate naturale de interes comunitar și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  62C0* Stepe ponto-sarmatice
 • Specii de interes comunitar/național și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  Plante: Allium flavum subsp. tauricum, Centaurea kanitziana, Festuca callieri, Globularia bisnagarica, Lactuca viminea, Thymus zygioides

  Mamifere: Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Spermophilus citellus

  Păsări: Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Lullula arborea, Sylvia communis, Pernis apivorus, Pelecanus onocrotalus (migrație), Muscicapa striata, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Miliaria calandra, Merops apiaster, Lanius excubitor, Lanius minor, Motacila alba, Lanius collurio, Luscinia megarhynchos, Falco vesperinus, Falco peregrinus, Hippolais icterina, Jynx torquila, Hieraaetus pennatus, Falco cherrug, Emberiza hortulana, Dendrocopos medius, Dryocopos martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos minor, Dendrocopos major, Motacila flava, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Corvus frugilegus, Columba palumbus, Clanga pomarina, Clanga clanga, Circus pygargus, Alauda arvensis, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo buteo, Pandion haliaetus, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Upupa epops, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Circaetus gallicus, Ciconia nigra, Saxicola torquata, Riparia riparia, Hirundo daurica, Chloris chloris, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla,Anser albifrons,Anser anser, Tadorna ferruginea,Anser erythropus, Anser fabalis, Buteo lagopus, Branta ruficollis, Burhinus oedicnemus, Asio otus, Anthus campestris

Colaj fotografii_Daeni

Foto: Laura Tucan

Evenimente

 • “Botezatul cailor” – 6 ianuarie, în ziua “Bobotează” – preotul săvârșește ritualul botezului cailor și apoi se desfășoară o întrecere de galop în lunca satului
 • “Zbor” – 15 august, de sărbătoarea “Sf. Maria” – începuturile se regăsesc în vremea “saloanelor”, când copiii și adulții se distrau în acele construcții care se învârteau în jurul unui stâlp. Totodată sărbătoarea era un prilej pentru băieți și fete să se cunoască și chiar să se căsătorească.
 • “Ziua satului” – 14 octombrie, odată cu hramul bisericii “Sf. Parascheva”
Listen to this article