Elaborarea și depunerea la APM Tulcea a primei versiuni a Planului de Management integrat al celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean

Posted by:

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA, București, Aleea Romancierilor 4, bl. Z17, sc. A et. 3, ap. 21, sector 6 anunță că a depus în data de 31 iulie 2020 la APM Tulcea prima versiune a Planului de Management integrat al celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean în vederea evaluării strategice de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, zilnic între orele 8.00-16.00.

Citește mai mult →
0

Studii de fundamentare

Posted by:

În cadrul proiectului Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean (SMIS 116964) au fost realizate studii de fundamentare ce stau la baza măsurilor de conservare propuse. Beneficiarii proiectului Asociația de Dezvoltare Durabilă DAKIA și Societatea „Progresul Silvic” le pun la dispoziția celor interesați să participe la dezbaterea publică, aici https://apnd.ro/studii-de-fundamentare/

Studiile de fundamentare sunt:

  • Studiu de caracterizare și cartare a mediului abiotic și a ecosistemelor din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean
  • Fișele de caracterizare socio-economică și ...
Citește mai mult →
0

Lansarea dezbaterii privind măsurile de conservare

Posted by:

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA împreună cu Societatea „Progresul Silvic”, lansează în dezbatere publică 291 de seturi de măsuri de conservare, câte un set de măsuri pentru fiecare din cele 10 tipuri de habitate naturale, pentru populațiile celor 7 specii de plante de interes comunitar, 3 specii de herpetofaună, 5 specii de nevertebrate și 17 specii de mamifere de interes comunitar din ROSCI0201, pentru populațiile celor 62 de specii de păsări din ROSP0091, a celor ...

Citește mai mult →
0

Conservarea biodiversității în Podișul Nord Dobrogean – vademecum

Posted by:

Au fost primite zeci de răspunsuri, urmare a campaniei de conștientizare a celor peste 340 de factori interesați din aria proiectului, în perioada 25.05-12.06.2020 privind cercetarea participativă despre ariile naturale protejate și diferite domenii de activitate (importante pentru comunitățile locale). Răspunsurile la chestionare au fost analizate la finalul perioadei de primire de răspunsuri pentru a afla ceea ce îi preocupă pe cei ce trăiesc și muncesc în aria proiectului.

Drept urmare, pentru a clarifica mai multe subiecte ce au fost transmise ...

Citește mai mult →
0

17 iunie: Ziua mondială de combatere a deșertificării și a secetei

Posted by:

Conform Curții de Conturi a Uniunii Europene, în „Raportul special nr. 33/2018: Combaterea deșertificării în UE: o amenințare din ce în ce mai mare, care impune acțiuni suplimentare”, „Deșertificarea este o formă de degradare a terenurilor în zonele uscate, fiind cauzată atât de activitățile umane, cât și de schimbările climatice.”

Cum anume? „Activitățile umane. Utilizarea excesivă sau ineficientă a apei, de exemplu prin utilizarea de tehnici de irigare ineficiente, reduce aprovizionarea globală cu apă în zonă, ceea ce ar putea ...

Citește mai mult →
0

24 mai: Ziua europeană a parcurilor

Posted by:

Parcurile naţionale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice. Parcurile naționale din județul Tulcea sunt Delta Dunării și Munții Măcinului. În România avem 13 parcuri naționale și 16 Citește mai mult →

0

Cercetare participativă privind ariile naturale protejate

Posted by:

În perioada 25.05 – 12.06.2020 punem la dispoziție în cadrul proiectului „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean” (cofinanțare UE), patru chestionare online despre activități cu impact în ariile naturale protejate din aria UAT vizate prin proiect. Această acțiune de tip cercetare participativă, înlocuiește organizarea de grupuri de lucru ce a fost prevăzută în luna martie 2020. Este susținuță și printr-o campanie de corespondență, directă, personalizată, cu circa 500 contacte de la nivel central, național, județean, local (agenții, ministere, agenții descentralizate, ...

Citește mai mult →
0

22 mai: Ziua internațională a biodiversității

Posted by:

Soluțiile sunt oferite de natură. Comisia Europeană va propune din 2021, o investiții anuale de 20 miliarde euro anual pentru activități de menținere a biodiversității. Câteva argumente? Conservarea biodiversității are potențiale beneficii economice directe. Biodiversitatea este critică pentru securitatea alimentară a UE și a lumii. Protejarea și restau Citește mai mult →

0
Page 5 of 9 «...34567...»