Noutăți

Lansarea dezbaterii privind măsurile de conservare

Posted by:

Listen to this article

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA împreună cu Societatea „Progresul Silvic”, lansează în dezbatere publică 291 de seturi de măsuri de conservare, câte un set de măsuri pentru fiecare din cele 10 tipuri de habitate naturale, pentru populațiile celor 7 specii de plante de interes comunitar, 3 specii de herpetofaună, 5 specii de nevertebrate și 17 specii de mamifere de interes comunitar din ROSCI0201, pentru populațiile celor 62 de specii de păsări din ROSP0091, a celor 55 de specii de păsări din ROSPA0100, a celor 61 de specii de păsări din ROSPA0040, pentru populațiile celor 67 de specii de plante de interes național în cele 17 rezervații naturale și pentru populațiile speciei de mamifer de interes național în cele 17 rezervații naturale, elaborate în cadrul proiectului „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean”.

Opiniile formulate vor fi luate în considerare și vor fi integrate în forma finală a Planului de management, cu condiția ca acestea sa fie în acord cu principiile ce stau la baza conservării biodiversității și dezvoltării durabile a sistemului socio-economic, așa cum au fost ele definite în documentele adoptate la Conferința Părților la Convenția pentru Diversitate Biologică ratificată de România prin Legea nr. 58/1994 și să nu aducă prejudicii stării de conservare a habitatelor și populațiilor speciilor de interes conservativ.

Studiile ce au stat la baza elaborării planului de management vor putea fi consultate începând cu data de 14.07.2020 la adresa de internet https://apnd.ro/studii-de-fundamentare/

Primul draft și posibilele variante ale Planului de management integrat al ariilor naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean vor fi puse la dispoziția dumneavostră și a publicului la adresa de internet https://apnd.ro/management/proiect-plan-de-management/, iar comentarii, observații și sugestii vor fi primite până în momentul emiterii de către APM Tulcea a deciziei de încadrare sau avizului de mediu, după caz.

Au fost invitați la dezbatere membrii Consiliului Consultativ pentru administrarea Administrației Podișului Nord Dobrogean, a fost transmisă o informare de presă la mai multe media ce au ca subiect Dobrogea, a fost lansată o campanie de promovare în Facebook.

0
  Related Posts