Posts Tagged 'Plan de management'

Proiectul de Plan de management – procedura de adoptare fără aviz de mediu

Posted by:

Conform APM Tulcea adresa nr. 12666/30.09.2020 „Planul de management integrat al celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean”, având ca titular Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dakia, nu necesită evaluare de mediu și urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Detalii sunt prezentate în anunțul public ce a fost dat publicității în presa locală vineri 02.10.2020, anunț pe care îl găsiți atașat.

Informațiile cu privire la ...

Citește mai mult →
0

Elaborarea și depunerea la APM Tulcea a primei versiuni a Planului de Management integrat al celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean

Posted by:

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA, București, Aleea Romancierilor 4, bl. Z17, sc. A et. 3, ap. 21, sector 6 anunță că a depus în data de 31 iulie 2020 la APM Tulcea prima versiune a Planului de Management integrat al celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean în vederea evaluării strategice de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, zilnic între orele 8.00-16.00.

Citește mai mult →
0

Studii de fundamentare

Posted by:

În cadrul proiectului Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean (SMIS 116964) au fost realizate studii de fundamentare ce stau la baza măsurilor de conservare propuse. Beneficiarii proiectului Asociația de Dezvoltare Durabilă DAKIA și Societatea „Progresul Silvic” le pun la dispoziția celor interesați să participe la dezbaterea publică, aici https://apnd.ro/studii-de-fundamentare/

Studiile de fundamentare sunt:

  • Studiu de caracterizare și cartare a mediului abiotic și a ecosistemelor din cele 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean
  • Fișele de caracterizare socio-economică și ...
Citește mai mult →
0

Lansarea dezbaterii privind măsurile de conservare

Posted by:

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA împreună cu Societatea „Progresul Silvic”, lansează în dezbatere publică 291 de seturi de măsuri de conservare, câte un set de măsuri pentru fiecare din cele 10 tipuri de habitate naturale, pentru populațiile celor 7 specii de plante de interes comunitar, 3 specii de herpetofaună, 5 specii de nevertebrate și 17 specii de mamifere de interes comunitar din ROSCI0201, pentru populațiile celor 62 de specii de păsări din ROSP0091, a celor ...

Citește mai mult →
0