Consiliul Consultativ de administrare al Administrației Podișului Nord Dobrogean

Conform Art. 19 aliniat (2) al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completăru prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare, „Pe lângă structurile de administrare special constituite se înființează consilii consultative de administrare, alcătuite din reprezentanți ai instituțiilor, organizațiilor economice, organizațiilor neguvernamentale, autorităților și comunităților locale, care dețin cu orice titlu suprafețe, bunuri sau au interese în perimetrul ori în vecinătatea ariei naturale protejate și care sunt implicate și interesate în aplicarea măsurilor de protecție, în conservarea și dezvoltarea durabilă a zonei.”

Începând cu luna mai 2020, când se apropie de finalizare studiile de fundamentare a planului de management, va demara si activitatea de elaborare a planului de management, în același timp cu realizarea memoriului ce trebuie prezentat în cadrul procedurii SEA. În iulie 2020 va fi definitivat primul draft al planului de management. Acesta va fi transmis spre consultare membrilor Consiliului Consultativ de administrare al Administrației Podișului Nord Dobrogean.

Consiliul Consultativ de administrare al Administrației Podișului Nord Dobrogean aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 761/2017, include reprezentanți ai autorităților locale și reprezentanţi ai următoarelor entităţi:

 1. Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea;
 2. Agenţia de Plăţi pentru Intervenţii în Agricultură Tulcea;
 3. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea;
 4. Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării;
 5. Consiliul Judeţean Tulcea, inclusiv următoarele instituţii subordonate:
 6. Consiliul local al comunei Baia;
 7. Consiliul local al comunei Beidaud;
 8. Consiliul local al comunei Casimcea;
 9. Consiliul local al comunei Ceamurlia de Jos;
 10. Consiliul local al comunei Cerna;
 11. Consiliul local al comunei Ciucurova;
 12. Consiliul local al comunei Daeni;
 13. Consiliul local al comunei Dorobanţu;
 14. Consiliul local al comunei Horia;
 15. Consiliul local al comunei Izvoarele;
 16. Consiliul local al comunei Jurilovca;
 17. Consiliul local al comunei Mihai Bravu;
 18. Consiliul local al comunei Nalbant;
 19. Consiliul local al comunei Ostrov;
 20. Consiliul local al comunei Peceneaga;
 21. Consiliul local al comunei Sarichioi;
 22. Consiliul local al comunei Slava Cercheză;
 23. Consiliul local al comunei Stejaru;
 24. Consiliul local al comunei Topolog;
 25. Consiliul local al orașului Babadag;
 26. Direcţia pentru Agricultură Tulcea;
 27. Direcția Judeţeană pentru Cultură Tulcea;
 28. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentară Tulcea;
 29. Direcţia Silvică Tulcea;
 30. Direcţia pentru Sport şi Tineret Tulcea;
 31. Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Tulcea;
 32. Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Tulcea;
 33. Garnizoana Tulcea;
 34. Inspectoratul de Jandarmi Tulcea;
 35. Inspectoratul de Poliţie al judeţului Tulcea;
 36. Inspectoratul Şcolar al judeţului Tulcea;
 37. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor;
 38. Instituţia prefectului din judeţul Tulcea;
 39. Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea;
 40. Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Tulcea;
 41. Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice și Agrochimice Tulcea;
 42. Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Tulcea;
 43. Sistemul de Gospodărirea Apelor Tulcea.

Baza legală

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completăru prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare