Noutăți

Proiect de mediu pentru dezvoltarea Podișului Nord Dobrogean, conferința de încheiere

Posted by:

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA în parteneriat cu Societatea „Progresul Silvic”, organizează în 11 octombrie 2023, la București, în calitate de beneficiari, conferința de încheiere a proiectului „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean” (POIM-cod SMIS116964) finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv specific 4.1 – Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

La conferință sunt invitați reprezentanți ai instituțiilor publice centrale de resort, ai instituțiilor descentralizate și locale de resort din județul Tulcea, membrii Consiliului științific și echipa tehnică a Administrației Podișului Nord Dobrogean, reprezentanți media.

Obiectivul general al proiectului a fost elaborarea și adoptarea planului de management integrat a celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean ce ocupă o suprafață de peste 65.000 ha ce se suprapune cu teritoriul administrativ a 20 de UAT-uri din județul Tulcea. Ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean vizate de proiect sunt 4 situri Natura 2000 (1 SCI, 3 SPA) și 17 rezervații naturale ce includ ca obiective de desemnare 10 tipuri de habitate naturale și 202 specii de interes comunitar și național.

În acord cu principiile europene de management al ariilor naturale protejate, Planul de management integrat vizează atât conservarea biodiversității, cât și dezvoltarea durabilă a comunităților locale din Podișul Nord Dobrogean. Studiile de fundamentare (ce au inclus, pe lângă studiile de biodiversitate și studii de evaluare socio-economică și culturală a comunităților și analiza teritoriului) și elaborarea Planului de management au fost realizate de  75 de experți, membri ai celor două organizații partenere, iar la dezbaterea măsurilor de management au participat peste 200 de reprezentanți ai factorilor interesați. De asemenea, în cadrul proiectului am desemnat 100 de Creatori de Podiș, 40 Cercetători de Podiș și 500 de Ambasadori de Podiș.

UAT-urile pe al căror teritoriu administrativ se suprapun ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean: comunele Baia, Beidaud, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Cerna, Ciucurova, Dăeni, Dorobanțu, Horia, Izvoarele, Jurilovca, Mihai Bravu, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Sarichioi, Slava Cercheză, Stejaru, Topolog și orașul Babadag.

Conferința este organizată la Sala de consiliu a societății „Progresul Silvic” în bulevardul Magheru 31, etaj 1, sector 1, București. 

Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean” este finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM-SMIS 116964) // Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric // Obiectiv specific 4.1 – Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate

Persoană de contact:  Tiberiu Cazacioc, expert comunicare și relații publice

E-mail comunicare@dakia.ro, tel. 0766 243 944

Post scriptum

 

Agenda conferința de încheiere MiPoNoDo

0
  Related Posts