Noutăți

Stepa Casimcea – Arie de protecție specială avifaunistică (SPA)

Posted by:

Listen to this article

Stepa Casimcea face parte din Podișul Casimcea (sau Podișul Dobrogei Centrale) care este o subunitate a Podișului Dobrogei, fiind unic în România datorită dublei sale structuri – podiș de eroziune în jumătatea sa nordică și podiș de sedimentare în jumătatea sudică. Situl cuprinde în cea mai mare parte a teritoriului zone de câmpie înaltă și slab ondulată. Partea centrală a podișului are înălțimi cuprinse între 100 și 300 m și are un relief larg ondulat. Spre partea dunăreană sunt prezente văi adânci și înguste, cu maluri abrupte puternic erodate care fragmentează puternic podișul -Valea Casimcea, Valea Corugea și Valea Haidarului. În partea de sud-est a Podișului Casimcea, rocile calcaroase au permis dezvoltarea reliefului carstic reprezentat prin doline și peșteri de mici dimensiuni – peșterile La Adam și Gura Dobrogei și prin chei spectaculoase, așa cum sunt cele de la Gura Dobrogei.

Mozaicul divers de habitate forestiere, pajiști de stepă și culturi agricole permite conviețuirea unei diversități mari de specii de păsări dintre care un număr de 30 sunt de importanță comunitară pentru conservare, 5 dintre ele fiind specii periclitate la nivel global.

Situl oferă condiții bune de cuibărit pentru populații semnificative din punct de vedere numeric ale unor specii ca pasărea ogorului, ciocârlia de stol, ciocârlia de Bărăgan, ciocârlia de pădure, fâsa de câmp, șerparul și șorecarul mare. Amplasarea lui pe una din cele mai importante rute de migrație și prezența dealurilor ondulate care asigură formarea de curenți ascendenți ce ajută la zborul planat, îi atribuie acestui sit un rol foarte important în pasajul unor specii de răpitoare precum acvila țipătoare mică, viesparul, eretele de stuf, vânturelul de seară, eretele sur, acvila mică, eretele vânăt, șerparul, șorecarul comun sau uliul păsărar. Situl prezintă de asemenea, o importanță majoră și în migrația berzei albe și a berzei negre, efectivele acestor două specii protejate depășind 50.000 și respectiv, 400 de exemplare doar pe parcursul unui singur sezon de migrație. Un număr de 37 specii migratoare cuibăresc, iernează sau doar tranzitează acest sit în timpul pasajelor.

0
  Related Posts