Noutăți

Pădurea Babadag – Arie de protecție specială avifaunistică (SPA)

Posted by:

Listen to this article

Pădurea Babadag aparține regiunii biogeografice stepice și face parte din Podişul Babadag (sau Podişul Dobrogei). Din punct de vedere geomorfologic, caracteristic Podişului Babadag este substratul calcaros, pădurea fiind situată pe un platou cu versanți înclinați, având o altitudine maximă de 220 m. Acest sit adăposteşte, conservă şi protejează o avifaună extrem de variată ca număr de specii și efective populaționale, cu 87 specii de păsări protejate pe plan internaţional şi naţional, dintre care 36 sunt de interes conservativ în spațiul comunitar și 6 specii periclitate la nivel global.

Situl reprezintă o zonă deosebit de importantă pentru conservarea păsărilor de pradă, fiind atât loc de cuibărire sau iernare, cât și habitat propice pentru hrănire și înnoptare în timpul pasajelor. Cuibăresc aici populații semnificative de acvilă țipătoare mică, șerpar, șorecar mare, acvilă mică și uliu cu picioare scurte, iar în timpul pasajelor trec efective impresionante de acvilă țipătoare mică, erete de stuf, viespar, vânturel de seară, erete sur, șerpar și codalb. Mai multe exemplare de erete vânăt își au cartierele de iernare aici.

Efective mari de ciocănitori au populații rezidente în pădure și tot în sit cuibăresc și o serie de oaspeți de vară, dintre care se remarcă dumbrăveanca, fâsa de câmp, presura de grădină, silvia porumbacă și ciocârlia de Bărăgan.

Importanța sitului crește foarte mult în timpul deplasărilor de migrație din timpul primăverilor și a toamnelor, momente în care este tranzitat de sute de mii de păsări din cele mai diverse specii. Prin el trec importante căi de migraţie care leagă zona de podiş a Dobrogei şi a Deltei Dunării de alte zone ale Europei și Africii. Pe teritoriul sitului sau în imediata lui vecinătate trec trei rute mari de migraţie ale avifaunei: drumul est-elbic, Via Pontica și drumul sarmatic. Pe acestea se deplasează cea mai mare parte a speciilor de păsări migratoare de pe teritoriul României sau care traversează țara în drumul lor spre și dinspre cartierele de iernare. Se remarcă astfel stolurile care însumate ajung la peste o sută de mii de berze albe, dar și cele de ordinul miilor de exemplare de pelican comun, barză neagră sau muscar mic. În total, un număr de 61 de specii migratoare folosesc situl ca zonă de reproducere, iernare sau îl tranzitează în timpul pasajelor.

0
  Related Posts