„Încep cu începutul, data şi locul naşterii 17 august 1941, Zece Hotare, judeţul Bihor. Am absolvit în 1964 Facultatea de Agricultură la Institutul Agronomic Timişoara. Sunt Doctor în ştiinţe, specializarea agronomie,din 1982, cu teza „Studiul geobotanic şi tipologic al nardetelor din judeţul Braşov”. Cursuri postuniversitare urmate: „Sisteme pastorale în zona montană, producţie de furaj şi agricultură altitudinală”, Elveţia (1969); „Studiul filierei agriculturii biologice în Franche-Comté”, Programul Leonardo da Vinci (2006). Activitatea didactică: conferenţiar asociat la Universitatea Transilvania Braşov, din 1996.”

„Activitatea profesională şi de cercetare, director general al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti, Braşov, până în mai 2017, de când sunt director tehnic al ICDP Braşov. Am activat neîntrerupt, peste 45 de ani în producţia agricolă şi cercetarea ştiinţifică. Din 1995, cercetător ştiinţific principal gradul 1 la Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pajişti (ICDP), iar din iunie 2009, director ştiinţific al ICDP Braşov; în perioada 1991-1995, cercetător ştiinţific gr. II la Institutul de Montanologie Cristian, judeţul Sibiu; între 1987-1991 cercetător ştiinţific gr. III la Staţiunea de Cercetare pentru Controlul Eroziunii Solului-Perien; în perioada 1978-1987 inginer agronom principal la Întreprinderea Agricolă de Stat Prejmer, judeţul Braşov; în anii 1967-1978 cercetător ştiinţific gr. III la Staţiunea Centrală pentru Cultura Pajiştilor, Braşov. Iar la început, între 1965-1967 şef de fermă la GAS şi IAS Grădinarii, Oraviţa.”

Domenii de cercetare abordate: botanică, geobotanică, tipologia pajiştilor; gradientică ecologică montană; protecţia mediului prin mijloace biologice şi biotehnice, combaterea eroziunii, resurse genetice, introducerea în cultură, studiul şi testarea soiurilor de ierburi perene; îmbunătăţirea pajiştilor prin fertilizare, amendare, supraînsămânţare, reînsămânţare, combaterea buruienilor; folosirea pajiştilor, conveiere pentru păşunat, comportamentul animalelor, randament în producţia animală. Participant la numeroase proiecte, în calitate de director de proiect: 2006-2010 P.S. 634: Evaluarea potenţialului productiv al pajiştilor montane şi stabilirea de măsuri tehnologice de creştere a producţiei de masă verde, 1,5 mil. lei; 2005–2008 Proiect CEEX 39: Reconstrucţia ecologică a pajiştilor degradate de factori naturali şi antropici, 1,5 mil. lei; 2004-2006 AGRAL 319: Studii, metode şi ecotehnici pentru gospodărirea ecologică a pajiştilor montane din Parcul Natural Bucegi, 300.000 lei; 1999–2003 RELANSIN 297: Îmbunătăţirea şi valorificarea complexă a fondului pastoral din platoul Bucegilor pentru realizarea unor produse zootehnice ecosanogene, restaurare peisagistică şi protecţia mediului, 50.000 lei. În calitate de responsabil ştiinţific: 2005–2008 Proiect CEEX 41: Elaborarea şi implementarea de tehnologii agricole inovative, armonizate cu capacitatea de rezilienţă a ecosistemelor din regiunile de deal şi munte din România, 377.000 lei. În calitate de coordonator: 1995–2000: Programul Orizont: temele: Refacerea ecosistemelor de pajişti şi protecţia mediului din zona montană (B2, A294, B32, A902), Cercetări privind resursele genetice la gramineele şi leguminoasele perene de pajişti, conservarea biodiversităţii şi reconstrucţia ecologică (A2, A110). Total valoare de contractare lucrări de cercetare în perioada 1995–2010: 3.809.500 lei (cca 1,15 mil euro). Cooperare internaţională: 2007-2008: Proiect PHARE 2004 CBC Romania-Ukraine, RO 2004/016-942.01.01.06. Education for Durable Mountain Development through Agri-tourism – Kiss of the Mountains; 2006–2008: Proiect ECO-NET Cycle biogéochimique du phosphore en prairie naturelle. Modélisation de la biodisponibilité INRA, Toulouse, Franţa; 2002–2004: Proiect IPA-s Important Plant Areas in Romania Contract Plant Life International şi Asociaţia Grădinilor Botanice din România; 2002–2003: Proiect FAO – TCP/ROM/0168 Ecosistemele de pajişti din zona de munte în corelaţie cu produsele obţinute în ferme; 2000 – 2002: Proiect Pin–Matra nr. oo.B.4.21 National Grassland Inventory – Romania, Contract Royal Dutch Society for Nature Conservation (KNNV) şi Universitatea Bucureşti.

Activitatea publicistică: 316 titluri, din care 157 lucrări ştiinţifice (prim-autor: 129, în limbi străine 44, publicate în străinătate, 28). Cursuri universitare: 2. Broşuri de popularizare: 9. Articole de popularizare (extensie) a rezultatelor cercetării şi altele: 142. Cărţi de specialitate: 6 – Ameliorarea pajiştilor din Elveţia, Agricultura pe glob, Ed. Ceres (1972); Elemente de gradientică şi ecologie montană (Gradient Elements and Mountain Ecology), Ed. Univ. Transilvania din Braşov (2001); Managementul tehnologic al culturilor de câmp, Editura Ceres (2005); Pajiştile montane din Carpaţii României, Ed. Amanda Edit (2007); Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în România, Ed. Victor B. Victor (2007); Reconstrucţia ecologică a pajiştilor degradate, Ed. Univ. Transilvania din Braşov (2008).

Activitatea editorială: membru în consiliul consultativ al revistei Ferma, Timişoara (din 2006); membru colaborator al redacţiei al revistei Lumea satului, Bucureşti (din 2006); editor permanent la revista Profitul agricol.

Premii şi distincţii: Ordinul Meritul agricol, în 1974, prin decretul CS nr. 21/6.02.1974.

Afilieri: membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, membru asociat, 2003. Membru în: Euromontana Association, 2004; Forumul Montan, Harrisonburg VA-USA, 2001; Balkan Environmental Association – Salonic, Grecia, 2000; IPGRI, ECP / Resurse Genetice – Italia, Roma, 1999; Federaţia Internaţională de Fitosociologie – Franţa, 1994; Societatea Română de Pajişti, membru fondator, 2009; Forumul Montan din România, membru în Consiliul Director, 2005; Asociaţia Romontana, 2004; Asociaţia Renaturopa, preşedinte fondator, 2004; Societatea de Istorie şi Retrologie Agricolă din Romania, Filiala Braşov, preşedinte, 1993; Societatea Naţională pentru Ştiinţa Solului, 1988; Comisia pentru Monumentele Naturii – Academia Română, custode onorific, 1968.