Administraţia Podişului Nord Dobrogean reprezintă structura de administrare a ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean şi a fost înfiinţată în septembrie 2016 de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA împreună cu Societatea ”Progresul Silvic”, în baza contractului de administrare nr. 1882/ CPP/ 11.03.2016 şi a prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 15 alin. (1) lit. g) din Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014.

Planul de management al celor 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean va fi realizat în cadrul proiectului ”Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean” (cod SMIS 116964, acronim MIPoNoDo) finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare/Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric/Obiectiv specific 4.1 – Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

Perioada de implementare a proiectului: 1.08.2018 – 31.07.2021

Bugetul proiectului: 20.584.525,45 lei
Limitele ariilor naturale protejate

Limitele ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean sunt disponibile prin intermediul geoportalului INSPIRE al Comisiei Europene (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/). Modul de utilizare al serviciilor de descoperire, vizualizare şi descărcare al seturilor de date sunt accesibile conform ghidului cu informații de la adresa web: www.biodiversity.ro, în secțiunea ”Date GIS”.Arii naturale protejate

Toate cele 21 de arii naturale protejate sunt amplasate în Podişul Dobrogei, în regiunea biogeografică stepică, pe teritoriul administrativ al judeţului Tulcea, respectiv al următoarelor localităţi: comunele Baia, Beidaud, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Cerna, Ciucurova, Dorobanţu, Dăeni, Horia, Izvoarele, Jurilovca, Mihai Bravu, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Sarichioi, Slava Cercheză, Stejaru, Topolog şi oraşul Babadag