„Ariile mele majore de interes sunt ecologia populaţiilor şi conservarea biodiversităţii. Mă axez pe analiza factorilor ce influențează modul de utilizare a habitatelor pentru a testa ipoteze în ecologie. În perioada doctoratului am studiat modul de utilizare al habitatelor de către amfibieni în zone cu impact antropic mediu și scăzut şi pe baza rezultatelor am furnizat indicaţii asupra măsurilor de conservare a amfibienilor în habitate modificate antropic. În ultimii am fost interesată de analiza factorilor determinaţi ai structurii şi compoziţiei comunităţilor de nevertebrate din mediu subteran și zone cu impact antropic.”

Cariera academică și lista de publicații sunt disponibile pe site-ul https://www.researchgate.net/profile/Rodica_Plaiasu3