„Mă consider un tânăr consultant specializat pe mobilitate urbană, spațiu public, planificare strategică și instrumente GIS în planificarea spațială. Expertiza mea în aceste domenii de specialitate provine din deja peste 7 ani în care am profesat în mediul ONG, educație, cercetare dar și în consultanță.

Din postura de project manager / expert sau consultant, am fost implicat în elaborarea a peste 20 de strategii de dezvoltare sau planuri de mobilitate urbană durabilă pentru diverse teritorii din România, de la nivel de comună, până la nivel de regiune de dezvoltare. Această activitate continuă și în prezent la compania Civitta România, însă este orientată mai mult către planificare spațială sau asistență tehnică pentru orașe în vederea rezolvării celor mai stringente probleme care țin de sfera dezvoltării urbane.”

„Ca membru fondator al Asociației Urban 2020, am fost activ cu precădere în proiecte care vizau valorificarea și revitalizarea spațiului public românesc prin cercetare, educație, concursuri de idei sau intervenții temporare. În perioada afilierii la Centrul de Excelența în Urbanism, al Facultătii de Urbanism, am fost implicat cu precădere în aplicații pentru proiecte de cercetare, inițiative legate de mobilitate urbană (politici de parcare sau studiu de prefezabilitate pentru revitalizarea Gării de Nord) dar și în dezvoltarea programului postuniversitar ASURED.

Am absolvit programele de licență, master (Management Urban pentru Orașe Competitive) și doctorat în cadrul Facultății de Urbanism și a Școlii Doctorale IOSUD, din Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu.”