„Lucrez în domeniul cercetării florei și vegetației și al ariilor protejate începând cu anul 1997. În decursul timpului am fost implicat în numeroase proiecte de cercetare a florei și vegetației, de evaluare a stării de conservare a speciilor de plante și a habitatelor de interes conservativ și elaborarea planurilor de management pentru arii protejate, atât ca cercetător cât și ca manager de proiecte.

Mi-am început cariera profesională ca asistent de cercetare științifică la Institutul de Biologie din București al Academiei Române. Orizontul profesional mi s-a lărgit în mod spectaculos în momentul în care am avut șansa să lucrez în cadrul unui parc național, ca biolog, apoi ca director, unde am putut să aplic cunoștințele teoretice dobândite de-a lungul timpului și să contribui în mod concret la conservarea biodiversității.

În prezent, activitatea mea este orientată spre cercetare având ca scop final colectarea datelor necesare fundamentării științifice a măsurilor menite să protejeze biodiversitatea, în contextul unei dezvoltări continue a societății umane.”

„Am absolvit Facultatea de Biologie a Universitații din București iar apoi un Masterat în taxonomie. În anul 2009 am obținut titlul de doctor in biologie, specializarea botanică, elaborarea tezei fiind coordonată de regretatul prof. dr. Vasile Ciocîrlan. Mi-am continuat pregătirea profesională obținâd în anul 2010 o bursă de studii postodoctorale în domeniul biotehnologii, la Universittea Transilvania din Brașov, cercetarea fiind finalizată cu publicarea mai multor lucrări științifice și a unui brevet de invenție.

De-a lungul timpului, am avut o activitate publicistică bogată, colaborând la elaborarea a peste 40 de  articole științifice și 30 de cărți (cărți cu conținut științific, manuale de educație ecologică pentru elevi,  materiale de popularizare și conștientizare în domeniul ariilor protejate).”