„Sunt licențiat în Biologie – Specializarea Ecologie și Protecția Mediului din 1997 la Universitatea Bucureşti – Facultatea de Biologie, unde în 1999 mi-am finalizat și studiile aprofundate (MSc.) cu lucrarea “Managementul Ariilor Naturale Protejate”.

Proiecte în domeniul conservării biodiversității am început a face încă din studenție, când în 1994 am elaborat și implementat împreună cu un grup de colegi proiectul “Centrul Naţional de Educaţie Ecologică a Tinerilor – Izvorul Mureșului”, finanțat de Ministerul Tineretului şi Sportului prin care am reunit, în mai multe serii, elevi din ciclul gimnazial din țară premiați la olimpiadele naționale din domeniul științelor naturii. A urmat în 1995-1997 coordonarea proiectului “Dezvoltarea Practicilor Democratice prin Supravegherea Aplicării Convenţiilor Internaţionale de Mediu ratificate de România – SACIM”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE, dezvoltat sub pavăza Domnului Profesor Dan Manoleli, care conducea ONG-ul “Grupul Ecologic de Colaborare” al cărui membru eram.”

Apoi, în anii în care am lucrat în Ministerul Mediului am fost Coordonator tehnic al proiectului “Reţeaua EMERALD în România” finanţat de Consiliul Europei pentru stabilirea rețelei pilot de situri protejate prin Convenția de la Berna (ASCI) rețea precursoare a rețelei Natura 2000 în România, Director al proiectului: “Conservarea și managementul ecosistemelor de stepă și balcanice din Munții Hercinici Măcin” finanţat de Fondul Global pentru Mediu (GEF), realizator al Formularului Standard de Caracterizare a Ariilor Naturale Protejate din România și responsabil de completarea acestuia cu informațiile necesare, demers prin care au fost centralizate primele date referitoare la sistemul național de arii naturale protejate, inițiator al dezvoltării cadrului legislativ pentru stabilirea unui Registru al spațiilor verzi din mediul urban din Romania, reprezentant al ministerului în Consiliul Ştiintific al proiectului „Conservarea Diversităţii Biologice în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării“, membru în Secretariatele Tehnice ale următoarelor Convenţii internaţionale ratificate/acceptate de România: Convenţia privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro), Conventia asupra zonelor umede de interes internaţional, în special ca habitat al păsărilor acvatice (Ramsar), Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Berna).

Dar cea mai frumoasă și dificilă perioadă a fost cea care a urmat aderării Romaniei la Uniunea Europeană, când în cadrul firmei Natura Management am elaborat Catalogul Habitatelor, Speciilor și Siturilor Natura 2000 din România, Albumul ”Natura 2000 din România” și Agenda Natura 2000, studiile ştiinţifice necesare realizării planurilor de management integrat al siturilor ROSCI0085 FRUMOASA şi ROSPA0043 FRUMOASA, Managementul proiectului LIFE08NAT/RO/000502 „Asigurarea stării favorabile de conservare pentru habitatele prioritare din SCI Călimani – Gurghiu”, elaborarea, dezbaterea şi avizarea Planului de management, realizarea strategiei de vizitare, conceperea de conţinut informaţional pentru broşuri şi pentru manualele de ecologie aferente implementării  proiectelor vizând managementul conservativ şi participativ al siturilor ROSCI0190 PENTELEU și ROSCI0229 SIRIU, elaborarea Strategiei și a Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității și utilizarea durabilă a componentelor sale în Munţii Măcinului aferente implementarii proiectului ”Măsuri de eficientizare a managementului conservativ și participativ în zona Munților Măcinului”.

De asemenea, am constituit Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA care a dezvoltat proiectul Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean care vizează realizarea Planului de management integrat pentru 4 situri Natura 2000 – ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean (partea sudică), ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea și ROSPA0040 Dunarea Veche-Brațul Macin (partea care se suprapune cu ROSCI0201) și 17 rezervații naturale incluse în acestea.