„Sunt absolventă a Universității Ion Ionescu de la Brad Iași, actual muzeograf la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Gavrilă Simion, Centrul Muzeal  Ecoturistic Delta Dunării, Tulcea. Am participat la  elaborarea de studii  privind cercetarea și valorificarea patrimoniului natural, colaborator la teme de cercetare, proiecte științifice și publicații referitoare la mamiferele din Dobrogea, responsabil cu colecția de mamalogie, coordonator de programe de educație.”

Printre articolele publicate în decursul timpului:
– CUZIC, Mariana, 2000,“Small mammals from Niculiţel hills”– Ecologia şi protecţia ecosistemelor, Bacău, pag. 139;
– PETRESCU, M., DINU Cristina, PANAIT, V., CUZIC, V., RADU Adina, RĂDULESCU Adina, CUZIC Mariana, 2001 “Enviromental Sector (Tulcea, Romania), Monitoring of European drainage basins”, Europrint, Rovigo, Italy, p. 141-143;
– CUZIC, Mariana, 2002,“Martes foina (Erxleben, 1777) Mammalia, Carnivora, in Dobrudja”- Analele I.N.C.D.D.D., Tulcea, pag. 52 – 54;
– CUZIC Mariana, MARINOV M., CUZIC, V., 2002, “American mink (Mustela vison) – a new mammal species of the D.D.B.R. territory”, Analele Ştiinţifice ale I.N.C.D.D.D., Tulcea, p. 52-54;
– CUZIC, Mariana., CUZIC, V., 2008, “Date faunistice privind mamiferele din zona lacului Furtuna din Delta Dunării”, Brukental, Acta Musei, III, 3, Sibiu/Hermannstadt, pag 123-127;
– CUZIC, Mariana., MURARIU Dumitru, 2008 “Ghidul ilustrat al mamiferelor sălbatice din România”, Biblioteca Istro-Pontica, Seria Ştiintele Naturii 3, Editura Dobrogea, p. 102;
– CUZIC Mariana., CUZIC, V., 2010, “Date faunistice privind mamiferele din zona Vadu”, Brukental, Acta Musei, V, 3, Sibiu, pp. 539-542.
– CUZIC, V., CUZIC Mariana, 2012, “Contribuţii la studiul faunei rezervaţiei naturale Lacul Traian (Cerna, jud. Tulcea)”; Acta Musei Tutovensis, Nr. VII, Editura Casa Editoriala Demiurg, Bârlad, ISSN: 1842-2373, pp. 198-206;
– CUZIC, V., CUZIC Mariana, 2013, “Observaţii privind păsările şi mamiferele din zona lacului Fortuna-Delta Dunării”; Acta Musei Tutovensis, Nr. VII, Editura Casa Editorială Demiurg, Bârlad;
– CUZIC, V., CUZIC Mariana, 2018 „Date cu referire la păsările şi mamiferele din zona tampon şi cea de dezvoltare durabilă a zonei strict protejate Grindul Chituc din cadrul R.B.D.D.”. Studii si Cercetari de ştiinţele naturii și muzeologie, Delta Dunării VII, Tulcea.