„Sunt născut la 30 octombrie 1968 în comuna Mavrodin, jud. Teleorman, absolvent al Liceului Horticol Olteni-Teleorman, promoția 1987, an în care am fost angajat la IAS Zimnicea, jud. Teleorman pe post de tehnician horticultor, până în 1994 când am fost angajat prin concurs la CPP Alexandria din cadrul IJPPCF Teleorman. Din toamna anului 1995 am fost admis la Facultatea de Agricultură (USAMV București) fiind și angajat la disciplina de Pedologie pe post de tehnician. De atunci până în prezent am urmat cursurile Facultății de Agricultură avand un trend ascendent (preparator, asistent, șef de lucrări, Dr.), în paralel colaborare cu diferite firme de specialitate. În prezent sunt șef lucr. dr. la Facultatea de Agricultură, USAMV din București, inginer agronom, Fundația Patrimoniu a Academiei Române, inginer pedolog in cadrul SC Cartagris SRL București.”

Calendarul pregătirii profesionale:

– 1995-2000, Facultatea de Agricultură, specializarea Pedologie-Agrochimie, USAMV București, Inginer diplomat
– 2001-2003, Master, Agricultură durabilă, Facultatea de Agricultură, USAMV București
– 2001-2006, USAMV București, Facultatea de Agricultură, Doctorat cu tema: Studiul solurilor afectate de eroziune din zona Slănic, Buzău și măsuri de ameliorare și stăvilire ale acestora, Diploma de Doctor în Agronomie
– 2013-2015,  Master, Modelarea și conservarea peisajului vegetal urban, Facultatea de Horticultură, USAMV București.

Cărți de specialitate elaborate:

-Mușat Marian, Alexandra Radu, Mariana Burcea, „Pedoagrotehnica”, Ed. Ceres, 2013, București
-Mușat Marian, Alexandra Radu, „Geologie și geomorfologie”, Ed. Printech, 2007, București;
-Ene Al, M. Mușat, Radu Alexandra, Clara Știrbu, „Îmbunătățiri funciare”, Ed. Printech, 2007, București.
-Udrescu S., Radu Alexandra, M. Musat – „Îndrumător de lucrări practice pedologie”, AMC-USAMV, 2007, 2011, 2014, 2017.

Coordonare de proiecte de cercetare precum și alte activități cu relevanță profesională

Elaborare studiu pedologic pentru PUZ sere Berceni, Director proiect (2017)
Elaborare studiu pedologic și agrochimic la SC CSID SRL Nanov, în vederea elaborării planului de fertilitate, Director proiect (2017)
Elaborare studiu pedologic pentru „Amenajare grădină publică Parcul Știrbei, Sinaia”, Director proiect (2017)
Elaborare studiu pedologic în vederea amenajării peisagistice în sector 6 București, Director proiect (2016)
Studiu pedologic și agrochimic la SC Agrilemi SRL Teleorman în vederea elaborării planului de fertilizare pe culturi, Director proiect (2016)
Studii privind învelișul de sol din parcurile Cișmigiu, Herăstrău și Carol, în vederea elaborării Planului urbanistic zonal, Director proiect (2013-2014)
Proiect CNCSIS, „Sistem de management integrat pentru conservarea solului si apei din agroecosistemele colinare afectate de eroziune in concordanta cu prevederile Uniunii Europene”, Lider de echipă (2008-2011)
Proiect CEEX nr 857/2005, „Ameliorarea, conservarea și valorificarea solurilor degradate prin intervenție antropică în agroecosistemele din zonele colinare”, Lider de echipă (2005-2008)
Coordonare activitate cercetare – „Câmp experimental Aldeni, Buzău privind eroziunea solului pe terenurile situate în pantă”, din 2003-prezent
Membru în diferite asociații profesionale și științifice (SNRSS, ESSC, ISTRO, SChR, SIAR)
Supraveghere si coordonare perdele forestiere la Bucu (Ialomița), Grădiștea (Călărași) și Perișoru (Ialomița), pe terenurile proprietate a Academiei Române