„Sunt ecolog, fascinat de natură/biodiversitate/viață sălbatică, călător și pot enunța câteva trăsături dominante de caracter care mă reprezintă: spiritul de inițiativă, mobilitatea, fermitatea (hotărâre și determinare), punctualitatea, flexibilitatea și rapiditatea de a găsi soluții potrivite în diferite situații, ambiția și voința, de asemenea bine dezvoltate. În procesul de dezvoltare a personalității mele, ca punct de pornire are educația primită în mediul familiar. Etapa de școlarizare parcursă mi-a fost favorabilă pe plan personal și acceptată social prin dobândirea capacității de a face alegeri, urmând o Facultate, un Master și un Doctorat (ultimele două în domeniul Ecologie și Protecția Mediului / Știința Mediului).”

„Încă din etapa programului individual de doctorat (2007-2012) am fost implicat în cadrul mai multor proiecte de cercetare (naționale și europene) care vizau compartimentul producătorilor primari/flora și vegetația/habitatele de interes național și comunitar. Cele mai interesante și importante proiecte pentru mine au fost cele care au presupus/presupun inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor, printre care și proiectul derulat de către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA. M-am regăsit în totalitate în implementarea activităților derulate în cadrul prezentului proiect – implicare ce a contribuit la obținerea de date noi pentru aria naturală protejată Podișul Nord Dobrogean și implicit, la dobândirea de noi cunoștințe (pentru mine) din bioregiunea/regiunea ecologică stepică.”

Referințe:
https://www.brainmap.ro/marcel-tibirnac
https://www.researchgate.net/profile/Marcel_Tibirnac
https://ro.linkedin.com/in/marceltibirnac