„De profesie geolog, doctor în geologie, a absolvit Facultatea de Geologie şi Geografie, secţia geologie, la Universitatea din Bucureşti în anul 1972.  A lucrat, până la retragerea din activitate, la Institutul Geologic al României din Bucureşti ca cercetător ştiinţific, ocupând în timp funcţii de şef de departament, director ştiinţific şi director general. Profesor asociat la Universitatea din Bucureşti şi profesor invitat la Universităţile din Saint Etienne şi Nantes (Franţa).”

„Preocupările profesionale au vizat o gama largă de probleme petrologice, geochimice şi structurale legate de asociaţiile de roci magmatice şi meta-magmatice pre-Alpine şi Alpine din aria Carpatică, cu privire specială asupra semnificaţiei lor geotectonice, în contextul structurii adânci a zonelor de ocurenţă.

Astfel, a investigat şi caracterizat din punct de vedere geochimic magmatitele de compoziţie bazaltică din formaţiunile pre-Alpine ale Carpaţilor Meridionali, stabilind dezvoltarea lor în zone de expansiune asociate cu margini de plăci active, caracteristicile petrologice şi geochimice pentru diversele unităţi lito-tectonice arătând particularităţi derivate fie din procesele de fracţionare a magmelor, fie din variaţii ale compoziţiei surselor mantelice ale magmelor sau ale proceselor de topire parţială care au generat topiturile primare. In paralel, a identificat şi caracterizat stadiile metamorfice prograde şi retrograde în roci de compozitie gabbroidă şi peridotitică, oferind o imagine de ansamblu a evoluţiei metamorfice varistice a terenurilor gnaisice pre-Alpine din Carpaţii Meridionali.

O preocupare constantă a fost legată de petrologia ofiolitelor din diverse unităţi geologice ale Carpaţilor Meridionali, cu referire la: 1) ofiolitele devonian inferioare din Carpaţii Meridionali – Balcanii de vest şi semnificaţia lor geotectonică în contextul evoluţiei lanţului varistic la nivel European, şi 2) litologiile de tip manta superioară (peridotite spinelice/plagioclazice) din unitatea de Severin şi transformările mineralogice-structurale asociate proceselor de topire parțială – deformare – migrare a topiturilor în legătură cu ascensiunea adiabatică a mantalei superioare din zonele de expansiune localizate pe margine de placă continentală.”