„Am absolvit Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, specializarea Pedologie-Agrochimie, în anul 2000.

În anul 2003 am finalizat studiile de Masterat, specializarea – Agricultura durabilă, Facultatea de Agricultură – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Sunt Doctor în agronomie, din anul 2007, stagiul de pregătire doctorală l-am parcurs în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (2007).”

„În prezent sunt conferențiar universitar în cadrul Departamentul de Științele Solului, Facultatea de Agricultură, USAMV București. Am participat la o serie de cursuri de specializare post-universitare pe probleme legate de managementul durabil al resurselor de sol și apă, managementul reziduurilor urbane, evaluarea resurselor de sol, implementarea directive nitraților. În această perioadă, pe lângă activitatea didactică, am fost implicat într-o serie de proiecte de cercetare, proiecte ce au abordat aspecte privind: ameliorarea solurilor acide folosind deșeuri provenite din industria metalurgică; stabilizarea solurilor prin utilizarea polimerilor; valorificarea reziduurilor industriale și agricole pe terenurile agricole în condițiile protecției mediului ambiant; conservarea și valorificarea durabilă a resurselor de sol; fitoremedierea solurilor poluate cu metale grele ca urmare a activității industriale; influența tehnologiilor agricole asupra proprietăților fizice, chimice și biologice ale solului.”