„Sunt inginer silvic, cu licență (1995) și doctorat (2001) la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Universitatea Transilvania din Brașov și absolvent al unor cursuri de specializare și calificare post–universitare, organizate de instituții din țară – AMCSIT Politehnica București, ICIM Bucureşti, Centrul European de Competenţă Profesională şi Tehnică – și din străinătate – Agenţia Japoneză pentru CooperarInternaţională (JICA), Universitatea Catolică din Louvain, Wageningen Environmental Research (Alterra).”

„În cei aproape 25 de ani de activitate profesională, am avut șansa de a lucra în domeniile silviculturii, protecției mediului și a  conservării biodiversității, din funcții și perspective foarte diferite, respectiv: de cercetător științific și cadru didactic universitar în instituții academice, de consilier în cadrul unor autorități publice centrale, de expert de mediu în cadrul unor companii care implementează proiecte sau desfășoară activități care generează impact asupra mediului sau de membru/ președinte al consiliilor științifice ale unor arii naturale protejate sau al unor asociații profesionale.”