„Sunt doctor în biologie al Facultății de Biologie a Universității din București (din 2011), cu tema ”Diversitatea taxonomică, cenologică şi ecologică a macromicetelor din Munţii Căpăţânii”. Între anii 2002 – 2003 am efectuat studii aprofundate în domeniul Bazele biologice ale protecţiei plantelor la aceeași unitate de învățământ unde am obținut licența în biologie în anul 2002: Facultatea de Horticultură-Secția Biologie-Științe Agricole a Universității din Craiova. Din anul 2017 sunt elaborator de studii pentru protecția mediului.

Experienţă profesională: 17 ani de activitate în domeniul botanicii, activând ca biolog la Grădina Botanică „Al. Buia” a Universității din Craiova, unde am avut de la angajare responsabilitatea sectorului Sistematica Plantelor al Grădinii. Paralel cu activitatea desfășurată în Grădina Botanică din Craiova am participat, încă din anul 2000, la activități de inventariere şi cartare a speciilor de plante și habitate; evaluarea impactului antropic asupra habitatelor naturale şi stabilirea sistemului de monitorizare; evaluarea stării de conservare şi elaborarea măsurilor de management a speciilor de plante şi habitate de interes comunitar/national pentru situri Natura 2000.”

Apartenențe la organizații științifice și profesionale:
– Membru al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii Subcomisia Oltenia;
– Membru al Comitetului Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii – Filiala Craiova.
– Membru al Consiliilor Ştiinţifice ale Geoparcului Platoul Mehedinţi, Coridorului Jiului și Parcului Național Semenic-Cheile Carașului.
– Vicepreşedinte al Societăţii Micologice din România.

Rezultatele cercetărilor au fost diseminate prin: comunicări științifice internaționale și naționale al căror conținut a fost publicat în reviste indexate ISI, în reviste cu ISSN, în reviste cu ISSN și indexate BDI, întâlniri tematice cu experţi, studenţi, fermieri.