„Mă bucur să ne cunoaștem. Implicarea mea în acest proiect este naturală, urmare a unei activități didactice, de cercetare, care se desfășoară de peste 20 de ani. Sunt Doctor în Ecologie, doctorat obținut la Universitatea din Bucureşti în iunie 2003. Acesta a fost pregătit prin participarea în septembrie 1997 la cursul doctoral “Política de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Unión Europea” la Complutense University of Madrid. Cariera didactică a impus și însușirea unor cunoștințe specifice, pentru care am obținut o Diplomă de Psihologie, Pedagogie şi Metodică (Universitatea din Bucureşti – iulie 1998). Anterior doctoratului am obținut un Master în Ecologie Sistemică (Universitatea din Bucureşti, 1996). Iar totul a început cu licenţa în Biologie – Specializarea Ecologie Sistemică (Universitatea din Bucureşti –iunie 1995) o serie academică absolvită ca șefă de promoţie).”

„Am parcurs toate etapele carierei de cadru didactic. Din 2015 sunt profesor universitar dr. la Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Ecologie şi Protecţia mediului, Catedra de Ecologie şi Protecţia mediului. Am fost Director al Centrului de Studiul pentru Ariilor Naturale Protejate din cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti (2015-2018), conferenţiar universitar Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Ecologie şi Protecţia mediului, Catedra de Ecologie şi Protecţia mediului (2010–2012), Şef catedră, Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Ecologie şi Protecţia mediului, Catedra de Ecologie şi Protecţia mediului (2006-2009), lector universitar, Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Ecologie şi Protecţia mediului, Catedra de Ecologie şi Protecţia mediului (2004-2006), asistent universitar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie, Catedra de Ecologie (1997–2004), Preparator universitar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie, Catedra de Ecologie.”

Referințe

Articole în reviste naţionale

1. Gheorghe, I. F., 1994, „VARIAŢIA CONCENTRAŢIEI METALELOR GRELE (PB, CU, CO, CD, NI, CR) DIN APA RÂULUI PRAHOVA SUB INFLUENŢA FACTORILOR ANTROPICI, Volumul Simpozionului naţional studenţesc „Ecologia-ştiinţă, cultură, educaţie”, Sibiu.
2. Ţopa, S; Gheorghe, I.F., Cogălniceanu, D., Stan, E., Ciolpan, O., Vădineanu, A., 1998, ”The dynamics of litter decomposition in the Danube floodplain”, Anal. Inst. Delta Dunării, 7: 432-438
3. Topa, S., Gheorghe, I., Cogălniceanu, D., Ghioca, D., Vădineanu, A., 2001, „NON-PARAMETRIC METHODS FOR ESTIMATING SPECIES RICHNESS: A STUDY CASE ON HERBACEOUS VEGETATION IN THE DANUBE FLOODPLAIN” , Acta Horti. Bot. Bucurest. 29:375 – 382
4. Iuliana Florentina Gheorghe, Ţopa Sorana, 2004,” Rolul parcurilor din jurul marilor conace în conservarea biodiversităţii”, Studii şi Comunicări, vol.19, 146-150, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii” Ion Borcea” Bacău,

Reviste naţionale tip B

5. Iuliana Florentina Gheorghe, Manoleli D.G., Biriş I., Sorana Ţopa-Stan, 2005, LES DEFICIENCES DE LA TRANSPOSITION DES ANNEXES DE LA DIRECTIVE « HABITATS » DANS LA LOI ROUMAINE 462/2001, Contribuţii Botanice, Cluj-Napoca. XL, p.329-340

Reviste naţionale indexate în baze de date internaţionale (Thompson)

6. Iuliana Florentina Gheorghe, Sorana Ţopa Stan, 2007, THE FUNCTIONAL ROLE OF PRIMARY PRODUCTION IN CARBON CYCLE – ANNUAL BALANCE, Analele ICAS, Editura Silvică, Vol. 50, pp. 64-82

Reviste internaţionale indexate în baze de date internaţionale (Thompson)

7. Ţopa, S., Gheorghe, I. F., Vădineanu, A., 2000. NUTRIENT STORAGE IN RIPARIAN VEGETATION IN THE LOWER DANUBE FLOODPLAIN. Internat. Assoc. Danube Res., 33, 143-148, Osijek.
8. Gheorghe, I.F., Topa, S., Vadineanu, A., 2000. DYNAMICS OF VEGETATION STRUCTURE IN THE SMALL ISLAND OF BRĂILA. Internat. Assoc. Danube Res., 33, 143-148, Osijek.
9. Gheorghe I.F., Cocioaba S.M., Lorent A., Mihăilescu S., 2015, BETTER GOVERNANCE FOR BIODIVERSITY CONSERVATION IS POSSIBLE IN ROMANIA?, Journal of Environmental Science and Engineering Technology, Volume 3( No. 1), pp 2-10. http://savvysciencepublisher.com/jms/index.php/jeset/article/view/505

Articole cotate ISI

10. Iuliana Florentina Gheorghe, Cristina Maria Vâlcu, Ion Barbu, Sorana Ţopa, 2006, NON-DESTRUCTIVE METHODS FOR PEAT LAYER ASSESSMENT IN OLIGOTROPHIC PEAT BOGS: A CASE STUDY FROM POIANA ŞTAMPEI PEATLAND, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 75, 157-163
11. Vădineanu Angheluţă., Ovidiu Badea , Iuliana Florentina Gheorghe, Ştefan Neagu, Daniela Postelnicu, 2008, “NEW INSIGHTS ON THE DYNAMICS OF THE FOREST VEGETATION FROM THE ROMANIAN CARPATHIAN MOUNTAINS”. Ekológia (Bratislava), Vol. 27, No.3, p.269-286
12. Iuliana Florentina Gheorghe, I. A. Biriş, Cristina-Maria Vâlcu, 2010, “EFFICIENCY OF DIFFERENT FOREST TYPES IN CARBON STORAGE DEPENDS ON THEIR INTERNAL STRUCTURE”, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Vol.79, No 4, 325-332.
13. I. F. GHEORGHE, I. BARBU, 2014, “Green Infrastructure – An Important Factor in the Preservation and Use of Biodiversity to Reduce Diffuse Pollution and Production of Biomass” International Journal of Emerging Science and Engineering (IJESE) ISSN: 2319–6378, Volume-2, Issue-5, pp 88-94
14. I. F. GHEORGHE, 2014, “Comparative Efficiency in Nutrient Retention between the Vegetation of the Natural Ecosystems and of the Agro-Systems” International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-3, Issue-11, pp. 98-103
12. I. F. GHEORGHE, 2016, “INVESTIGATION OF NITROGEN PATHWAYS IN TYPICAL ENTROPIC-MODIFIED RIPARIAN ZONES OF THE ARGES RIVER CATCHMENT’S AREA, ROMANIA” IAEA TECDOC – 1784, pp.135-149.
13. IULIANA FLORENTINA GHEORGHE, SORANA IONESCU (ŢOPA), DANIELA STRAT, 2018, Effects of oil pollution on vegetation, potentially useful indicator species for rehabilitation, Romanian Biotechnological Letters, Vol. 24, No. 1 https://romanianbiotechnologicalletters.files.wordpress.com/2018/08/gheorghe-if-et-al.pdf
14. IONESCU ŢOPA SORANA, SIMONA MIHĂILESCU, DANIELA STRAT, GHEORGHE IULIANA FLORENTINA, 2018, Effects of oil pollution on seed germination and seedling emergence toxicity Romanian Biotechnological Letters, Vol. 25, No. 1 https://romanianbiotechnologicalletters.files.wordpress.com/2018/12/topa-et-al.pdf
15. MÓGA JÁNOS, STRAT, DANIELA, MARI LÁSZLÓ, GHEORGHE, IULIANA FLORENTINA, LIPPMANN LÁSZLÓ, BÓDAI BARBARA, 2018, INVESTIGATION OF THE SALT-KARST LANDFORMS OF THE MELEDIC PLATEAU (ROMANIA), KARSZTFEJLŐDÉS XXIII, Szombathely, 2018. pp. 113-139, DOI: 10.17701/18.113-139.

Cărţi

1. Manoleli D., Andrășanu A., Galdean N., Rusti D., Iuliana Florentina Gheorghe, Tilly J., 2003, „The Development of provisions for Nature Conservation in Romania-Pre-Accession Impact Studies”, Romanian European Institute
2. Gheorghe I.F. , Ţopa S., 2004, „Ghid practic pentru studiul covorului vegetal-estimarea parametrilor funcţionali” Ed. Ars Docendi
3. Ţopa S., Gheorghe I.F., 2004, Ghid practic pentru studierea comunităţilor vegetale-estimarea parametrilor structurali” Ed. Ars Docendi
4. Gheorghe I. coautor in capitolele „Grasslands” pp 21-35 şi „Uplands” pp 75-87, in Young J., Halada L., Kull T., Kuzniar, Tartes U., Uzunov Y., Wat A. (Editors), 2004, Conflict between human activities and the conservation of biodiversity in agricultural landscapes, grasslands, forests, wetlands and uplands in the Acceding and Candidate Countries (ACC)- Centre for Ecology and Hydrology, Banchory , Scotland, UK
5. Iuliana-Florentina Gheorghe contributor in Nowicki P., Jouliette Young and Watt A., (editors), 2005, The Ecosystem Approach applied to Spatial Planning, Pensoft Publishers, pp 134
6. Gheorghe Iuliana Florentina, 2008, Fitocenologie şi Vegetaţia României”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 120 pag.
7. Munteanu C., Iuliana Florentina Gheorghe, Plăiaşu R., Stan M., Tatole V., Murariu D., Flora şi fauna ostroavelor de pe Dunăre, Ed. Green Steps, Braşov, 2009
8. Erika Stanciu, Florentina Florescu, Laura Bouriaud , Dan Cogălniceanu, Mihaela Felciuc, Iuliana Florentina Gheorghe, Ioan Ghira, Irina Goia, Cornelia Hernea, Maria Mihul, Marian Tudor , 2009, Ariile protejate din România – notiuni introductive, Ed. Green steps, Braşov .
9. Iuliana Florentina Gheorghe and Barbu Ion, 2011, Chapter 12 “The Effects of Air Pollutants on Vegetation and the Role of Vegetation in Reducing Atmospheric Pollution” in The impact of air pollution on health, economy, environment and agricultural sources by editorMohamed K. Khallaf, Published by InTech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia
10. Manoleli D., Abaza V., Antofie M., Gheorghe Iuliana, Gurzău A., Kelemen M., Mihăilescu S., Munteanu R., Niculescu M., Pop.O., Proca M., Stamate S., Vergheleţ M., Zotta M., 2011, Strategia naţională şi Planul Naţional de acţiune privind conservarea biodiversităţii în România pentru decada 2011- 2020, Digital Advertising, Bucureşti
11. Manoleli D., Abaza V., Antofie M., Gheorghe Iuliana, Gurzău A., Kelemen M., Mihăilescu S., Munteanu R., Niculescu M., Pop.O., Proca M., Stamate S., Vergheleţ M., Zotta M., 2011, National Biodiversity strategy and action plan in Romania 2011-2020, Digital Advertising, Bucureşti
12. Gheorghe Iuliana, 2011, Capitolul 3.4 „Flora, vegetaţia, fauna” în Lacurile Râului Colentina – componente ale ecosistemului urban Bucureşti – educaţie pentru calitatea mediului urban, Ed. Printech, Bucureşti
13. Jaan Pärn, Anto Aasa, Sergey Egorov, Ilya Filippov, Geofrey Gabiri, Iuliana Gheorghe, Järvi Järveoja, Kuno Kasak, Fatima Laggoun-De´farge, Charles Kizza Luswata, Martin Maddison, William J. Mitsch, Hlynur O ´ skarsson, Ste´phanie Pellerin, Ju¨ri-Ott Salm, Kristina Sohar, Kaido Soosaar, Alar Teemusk, Moses M. Tenywa, Jorge A. Villa, Christina Vohla, and Ülo Mander, 2015, Chapter 7 “Global Boundary Lines of N2O and CH4 Emission in Peatlands” in The Role of Natural and Constructed Wetlands in Nutrient Cycling and Retention on the Landscape, by editor Jan Vymazal, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London
14. Iuliana Florentina Gheorghe, 2016, coauthor in Management and Area-wide Evaluation of Water Conservation Zones in Agricultural Catchments for Biomass Production, Water Quality and Food Security, Vienna 2016, IAEA-TECDOC 1784 ISBN: 978-92-0-100516-8
15. Valeria ABAZA, Florian BODESCU, Dan BĂLTEANU, Daniel DIACONU, Monica DUMITRAȘCU, Vladimir GANCZ, Petre GÂȘTESCU, Iuliana Florentina GHEORGHE, Cristian IOJA, Minodora MANU, Teodor MARUȘCA, Răzvan MATEESCU, Mircea MIHALACHE, Mirela Mădălina MOLDOVEANU, Marilena ONETE, Oliviu Grigore POP, Cristina RADNEA, Diana SILAGHI, Gabriel – Ovidiu VÂNĂU, Ruxandra VINTILĂ, Ana VÎRSTA, 2017, Assessment of Ecosystems and Ecosystem Services in Romania, ISBN 978-606-8038-23-0, pp 197.
16. Valeria ABAZA, Florian BODESCU, Dan BĂLTEANU, Daniel DIACONU, Monica DUMITRAȘCU, Vladimir GANCZ, Petre GÂȘTESCU, Iuliana Florentina GHEORGHE, Cristian IOJA, Minodora MANU, Teodor MARUȘCA, Răzvan MATEESCU, Mircea MIHALACHE, Mirela Mădălina MOLDOVEANU, Marilena ONETE, Oliviu Grigore POP, Cristina RADNEA, Diana SILAGHI, Gabriel – Ovidiu VÂNĂU, Ruxandra VINTILĂ, Ana VÎRSTA, 2017, MAES process in Romania Nature for Decision-Making (N4D), ISBN 978-606-8038-24-7, pp 89.