„Toată viața și cariera mea profesională sunt legate de natură, în special de mediul forestier, silvicultură. Am urmat cursurile Facultății de silvicultură și exploatări forestiere (Brașov, 1954-1959), unde principalele discipline studiate au fost dendrologia, amenajarea pădurilor, silvicultura. Ca ‌inginer silvic am lucrat la diferite ocoale silvice din țară și în cursul carierei mele profesionale am fost pe rând șef de ocol silvic, director, inspector șef, director general, consilier parlamentar. Din 2001 sunt președinte al Societății „Progresul Silvic” (organizație parteneră a Asociației pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA, în implementarea proiectului „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean”). În cadrul acestui proiect dețin, pe baza experienței mele profesionale și de management, poziția de expert principal habitate forestiere și habitate.”

Alte activități profesionale:

– Vicepreședinte al Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (1995-2001)
– Președinte al Asociației de Vânătoare și Pescuit Sportiv Giurgiu (din 1981)
– Membru al colegiului de redacție al “Revistei Pădurilor” (1980-1997)
– Profesor asociat la “Colegiul de vânătoare” din cadrul Universității din Brașov (din 1995)

Autor asociat la lucrările:
-“Pădurile din sudul Munteniei”, publicată în 1987
-“Studiu privind efectele pășunatului în pădurile de cer și stejar din zona forestieră de câmpie” (1980)

Posesor al brevetului de invenție nr.90/1978 pentru creșterea fazanului în voliere descoperite.