Sunt Dragoş Ştefan Măntoiu, la bază geograf în ştiinţa mediului, doctorand în biologie al Academiei Române, unul dintre experţii principali mamifere ai proiectului Managementul Integrat al Podişul Nord Dobrogean. Specializarea mea este cartarea şi inventarierea speciilor de mamifere din ariile naturale protejate, dar şi evaluarea stării de conservare a populaţiilor şi identificarea măsurilor de reducere a impactului asupra acestora. Dintre toate mamiferele prezente în România, am ales să aprofundez studiul liliecilor, mai exact cum migrează aceştia, care este impactul turbinelor eoliene asupra lor şi cum poate fi redus acest impact. Încă de pe băncile facultăţii am început aceste studii şi cu timpul am ajuns să contribui la numeroase publicaţii ştiinţifice, planuri de management, elaborând măsuri de conservare, studii de evaluare a impactului cu impact semnificativ asupra mediului (spre exemplu propuneri de ecoducte peste autostrăzi), dar şi la crearea unui centru de reabilitare pentru lilieci şi alte animale sălbatice afectate de activităţile antropice. Sunt pasionat de fotografie şi videografie, dar şi de sporturi în natură, fiind mereu aproape de animalele sălbatice pe care le studiez, pe principiul „Alege o meserie plăcută şi nu va trebui să munceşti o zi în viaţă”.

Pentru cei interesați de activitățile mele de cercetare și inovare, în diferite echipe, publicate în periodice, prezentate în conferințe, ș.a.m.d., vă ofer o listă mai jos.

Mourad Ahmim, Ridha Dalhoumi, Măntoiu Dragoş Ştefan, „First Data on the acoustic characteristics of some Chiropteran species from northern Algeria”, 2019, Bioacoustics, DOI: 10.1080/09524622.2019.1620634

Silviu Bercea, Ruxandra Năstase-Bucur, Ionuţ Cornel Mirea, Dragoş Ştefan Măntoiu, Marius Kenesz, Alexandru Petculescu, Andreea Baricz, Adrian-Ştefan Andrei, Horia Leonard Banciu, Botond Papp, Silviu Constantin, Oana Teodora Moldovan, 2018, Novel approach to microbiological air monitoring in show caves, Aerobiologia

Corduneanu Alexandra, Attila D. Sándor, Kristýna Hrazdilová, Ioana Adriana Matei, Angela Monica Ionică, Levente Barti, Marius-Alexandru Ciocănău, Dragoş Ștefan Măntoiu, Ioan Coroiu Sándor Hornok, Hans-Peter Fuehrer, Natascha Leitner, Zoltán Bagó, Katharina Stefke, David Modrý, Andrei Daniel Mihalca 2017, „Babesia vesperuginis, a neglected piroplasmid: new host and geographical records, and phylogenetic relations, Parasites and Vectors”

Doba, A., Nistorescu, M., Stănescu, S., Papp, T., Nagy, A.A., Măntoiu, D., 2016, „Ghid de bune practici în vederea planificării și implementării investițiilor din sectorul energie eoliană”, Asociaţia „Grupul Milvus”

Măntoiu, Dragoș Ștefan, Nistorescu, Marius Costin, Şandric, Ionuţ Cosmin, Mirea, Ionuț Cornel, Hăgătiş, Adrian, Stanciu, Erika, „Wilderness Areas in Romania: A Case Study on the South Western Carpathians”, pp 145-156, 2016, in „Mapping Wilderness – Concepts, Techniques and Applications”, eds Carver, Stephen J Fritz, Steffen, Springer

Murariu Dumitru, Chişamera Gabriel, Dragoş Ştefan Măntoiu, Irina Pocora, „Romanian Fauna Volume XVI”, Fascicle 3, „Chiroptera”, The Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, 2016, pp 292

Măntoiu, Dragoş Ştefan, Kseniia Kravchenko, Linn Sophia Lehnert, Stephanie Kramer-Schadt, Anton Vlaschenko, Ionuţ-Corel Mirea, Cătălin-Răzvan Stacniu, Răzvan Popescu-Mirceni, Răzvan Zaharia, Gabriel Bogdan Chişamera, Oana Mirela Chachula, Marius Costin Nistorescu, Oana Teodora Moldovan, Christian C. Voigt, „Bat migration in the western Black Sea area: stable isotope analysis (δ2Hf), utrasound monitoring and wind turbine mortality events”, International Zoological Congress of „Grigore Antipa” Museum, 2016, Book of Abstracts – pp 74-75

Dragoş Ştefan Măntoiu, Ionuţ-Cornel Mirea, Ruxandra Năstase-Bucur, Daniela Borda, Oana Teodora Moldovan, „Cave tourism and the impact on bats: microclimatic models of roost selection”, International Zoological Congress of „Grigore Antipa” Museum, 2016, Book of Abstracts – pp 136;

Oana Mirela Chachula, Cătălin-Răzvan Stacniu, Gabriel Bogdan Chişamera, Daniyar Memedemin, Georgiana Mărginean, Dragoş Ştefan Măntoiu, „Data on the bat colonies and population of forest species (Mammalia: Chiroptera) present in Canaraua Fetii, Constanţa County, Romania”, International Zoological Congress of „Grigore Antipa” Museum, 2016, Book of Abstracts – pp 109-110

Valentina Moraru, Elena Buhaciuc, Dragoș Ștefan Măntoiu, Gavril Viorel Dumitru, Popescu-Mirceni Răzvan, Strugariu Alexandru, „The spur-thighed tortoise (Testudo graeca ibera) in Romania: new locality records suggest a more optimistic situation”, 2016, North-Western Journal of Zoology

Măntoiu Dragoş Ştefan, Chişamera Gabriel, Mărginean Georgiana, Pocora Irina, Pocora Viorel, Hodor Călin, Stanciu Cătălin Răzvan, Popescu-Mirceni Răzvan, Telea Alexandra, Bălăşoiu Dragoş, Şandric Ionuţ Cosmin – „A bat fatality risk model at wind farms in Dobrogea, using a GIS approach”, 4th International Berlin Bat Meeting, 2015

Măntoiu Dragoș Ștefan, Ionuț Cosmin Șandric, Oana Teodora Moldovan, „Habitat suitability modelling for twelve EU priority bat species withing South Eastern Europe”, International Zoological Congress of „Grigore Antipa” Museum, 2015

Bostan Andreea, Chachula Oana, Măntoiu Dragoș Ștefan, „The behaviour of bats in urban areas of Bucharest”, Romania, International Zoological Congress of „Grigore Antipa” Museum, 2015

Măntoiu Dragoş Ştefan, Chişamera Gabriel, Popescu-Mirceni Răzvan, Stanciu Cătălin Răzvan, Mărginean Georgiana, Chachula Mirela Oana – „Bat Distribution in the Dobrogea area, Romania” – in Annual Zoological Congres of „Grigore Antipa” Museum, Book of Abstracts, 2014, edit. Murariu Dumitru et al.

Măntoiu Dragoş Ştefan, Radian Cristinel Petre, Popescu-Mirceni Răzvan, Şandric Cosmin Ionuţ, „Spatial data collection in bat research and conservation – Bat Mobile”, in Annual Zoological Congres of „Grigore Antipa” Museum, Book of Abstracts, 2014, edit. Murariu Dumitru et al.

Măntoiu Dragoş Ştefan, Alixăndroae Ionuţ Florin, Petre Cristinel Radian, Nicola Raluca, Şandric Ionuţ Cosmin, „A common platform for spatial data collection in bat research and conservation – Bat Mobile”, in Book of Abstracts of the XIIIth European Bat Research Symposium, Croatia, edit. Hutson M. Anthony et al., 2014

Ciocănău Marius Alexandru, Vlaicu Marius, Gură Maria, Bărăitereanu Stelian, Petculescu Alexandru, Dragoş Ştefan Măntoiu, Daneş Doina – Leptospirosis in Caves. „Are there any risks to cavers?” EuroSpeleo, 9th Edition „Where the Carpathians Meet the Danube”, 2014, Băile Herculane, România

Maghiar Lăcrămioara Mihaela, Măntoiu Dragoş Ştefan – „Spatial distribution models of Leontopodium alpinum Cass. In the Piule-Iorgovanu Mountains”, International Symposium „Young Researchers in BioSciences”, Cluj Napoca, 2014

Măntoiu Dragoş Ştefan, Mirea Ionuţ Cornel, Şandric Ionuţ Cosmin, Nistorescu Marius Costin, Hăgătiş Adrian, Stanciu Erika, 2013, „Mapping wilderness areas in the South Western Carpathians, Wilderness Spatial Sciences – Mapping the Wild”; WILD 10, 10th World Wilderness Congress, 4-10 October, 2013, Salamanca, Spain;

Măntoiu Dragoş Ştefan, Mirea Ionuţ Cornel, Burlacu Laurenţiu, 2012, „GIS based analysis of the hibernation preferences for several bat species from the Gura Dobrogei Cave (Romania)”, in Annual Zoological Congres of „Grigore Antipa” Museum, Book of Abstracts, 2012, edit. Murariu Dumitru et al.

Măntoiu Dragoş Ştefan, Chişamera Gabriel, Moscaliuc Liviu Aurel, Iorgu Ionuţ Ştefan, Murariu Dumitru, Necşulescu Diana Elena, 2013, „Why did the large carnivore cross the road? A permeability study using species distribution modelling”, in Annual Zoological Congres of „Grigore Antipa” Museum, Book of Abstracts, 2013, edit. Murariu Dumitru et al.

Măntoiu Dragoş Ştefan, Mirea Ionuţ Cornel, 2012, „GIS Educational – Metode de identificare a zonelor de sălbăticie utilizând ArcGIS Desktop”, Conferinţa Utilizatorilor ESRI, Trimble şi ENVI, 28.12.2012

Măntoiu Dragoş Ştefan, Mirea Ionuţ Cornel, „Zonele de sălbăticie din sud-vestul Carpaţilor Meridionali şi sudul Carpaţilor Occidentali”, 2012 – Premiul ESRI – Curs de specializare GIS, Simpozionul Naţional al Studenţilor Geografi – Ediţia a XIX-a, Bucureşti

Măntoiu Dragoş Ştefan, Nistorescu Marius Costin, „Identification and mapping of wilderness areas in South Western Carpathians”, 2012, WWF Danube Carpathian Programme, Braşov

Burlacu Laurenţiu, Măntoiu Dragoş Ştefan, Mirea Ionuţ Cornel, „Utilizarea tehnicilor GIS pentru identificarea zonelor de hibernare a chiropterelor din Peştera Gura Dobrogei” – Premiul I, 2012, Simpozionul Naţional al Studenţilor Geografi – Ediţia a XIX-a, Bucureşti

Măntoiu Dragoş Ştefan, Mirea Ionuţ Cornel, Şandric Ionuţ Cosmin, „Mapping WCA (Wilderness Core Areas) in the Southern Carpathian Mountains”, 2011, Poster, Conferinţa Internaţională: Environment – Landscape – European Identity, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie Regională

Măntoiu Dragoş Ştefan, Mirea Ionuţ Cornel, „Identificarea zonelor de sălbăticie din Carpaţii Meridionali”, 2011, Workshopul Tinerilor Cercetători, Ediţia a XI-a, Bucureşti

Măntoiu Dragoş Ştefan, Mirea Ionuţ Cornel, „Distribuţia unor specii de chiroptere (Mammalia: Insectivora) într-un hibernaculum carstic. Comparaţie între peşterile Stogu şi Lacul Verde” – Premiul Alexandru Roşu, 2011, Simpozionul Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XVIII-a, Bucureşti

Măntoiu Dragoş Ştefan, „Dezvoltare durabilă prin inginerie ecologică: Chiropterele din Bucureşti”, 26-28.3.2010, Simpozionul Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XVII-a, Bucureşti