„Domeniul meu major de expertiză este ecologia, evoluția, comportamentul și conservarea amfibienilor, cu accent pe adaptarea istoriei vieții în sistemele ecologice dominate de perturbări. Sunt, de asemenea, interesat de gestionarea și conservarea zonelor umede, cu accent pe luncile fluviale mari, lacurile alpine și iazurile temporare.”

„Evaluarea biodiversității este un alt subiect care mă interesează, în special estimarea bogăției speciilor și a dinamicii diversității speciilor la diferite scări în timp și spațiu. La acesta se adaugă gestionarea zonelor protejate, cu centrare pe practicile de monitorizare și restabilirea habitatelor degradate, precum și gestionarea speciilor străine și a amenințărilor acestora.”

Carieră academică

Profesor universitar, Universitatea Ovidius, Constanța (2005-prezent).

Link http://snsa.univ-ovidius.ro/
Cursuri: Ecosisteme – structură și funcții, Biogeografie, Managementul mediului, Biodiversitate: resurse și management, Conservarea biodiversității, Diversitatea ecosistemelor, scrierea științifică.

Profesor invitat, Universitatea Central Europeană, Departamentul de Științe și Politică a Mediului (1998-prezent)

Link http://envsci.ceu.edu/
Cursuri: Sisteme marine, Resurse de apă, Management durabil al apei.

Investigator Prometeo, Universidad Nacional de Loja (2016)
Curs: Técnicas Cuantitativas para el Monitoreo de la Biodiversidad

Profesor universitar, Universitatea București, Facultatea de Biologie, Departamentul de Ecologie (1990-2005).
Cursuri: Ecologie generală, Conservarea biodiversității, Managementul capitalului natural, Managementul diversității biologice.

Profesor invitat, Universitatea Tehnică Eberswalde, Managementul forestier și managementul ecosistemului internațional (două semestre în perioada 2001-2003)

Link http://www.hnee.de/en/Programmes/Bachelor-degree/International-Forest-Ecosystem-Management//International-Forest -Ecosystem-Management-B.Sc.-E3582.htm
Cursuri: Biodiversitate, Conservarea Naturii, Limnologie.

Referințe

Articole și citări în Google Academic

Link https://scholar.google.ro/citations?user=IpOMPXoAAAAJ&hl=en&oi=ao

Surse (cursuri, prezentări Power Point0

Link http://www.ecoportal.ro/dan_cogalniceanu/resources