„Inventarierea, monitorizarea și conservarea biodiversității sunt câteva dintre interesele mele ca cercetător. În 2006 am început să particip la proiecte axate pe investigarea statutului de conservare al speciilor de nevertebrate Natura 2000 în diverse arii protejate din țară (ex. Parcul Național Munții Măcinului, Parcul Național Defileul Jiului, Parcul Natural Lunca Mureșului). Pe parcursul studiilor doctorale mi-am concentrat atenția asupra unuia dintre principalii factori contributori la declinul biodiversității, respectiv speciile invazive, și am devenit membră a unor echipe de cercetare naționale și internaționale ce au drept scop limitarea acestei amenințări. În prezent, sunt cadru didactic la Facultatea de Știinte ale Naturii și Științe Agricole a Universității Ovidius din Constanta iar activitatea mea de cercetare este concentrată pe actualizarea statutului speciilor străine din România și investigarea aspectelor legate de prioritizare și impact al nevertebratelor invazive asupra biodiversității, economiei și sănătății umane la nivel global.”