„După un master în ecologie sistemică și implicarea în timpul studiilor atât în activități de cercetare, cât și în proiecte de mediu, avându-l ca mentor pe profesorul Dan Manoleli, mi-am început cariera profesională în 1998, în Ministerul Mediului. După doar câteva luni de la angajare am reușit să fac din România primul stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, participant la Programul LIFE al Comisiei Europene. Ulterior am devenit responsabilă cu adoptarea acquis-ului comunitar în domeniile protecția naturii și organisme modificate genetic (OMG).”

„Cu toată implicarea în activitățile de conservare a biodiversității care mi-au adus recunoaștere la nivel internațional (reprezentantul României în Comitetul ORNIS al Comisiei Europene, reprezentant pentru statele din Europa și Asia Centrală în Comitetul Permanent al AEWA și membru în Comitetul de Coordonare al UNEP pentru Dezvoltarea Cadrului de Biosecuritate şi Cooperare Regională în Europa Centrală şi de Est), dezamăgită de lipsa de suport real al autorităților pentru procesul de aderare la UE, am decis în 2006 să părăsesc sectorul guvernamental. Mi-am continuat însă activitatea în domeniu devenind coordonator al Strategiei Naționale și a Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității (2010-2020) finanțată de GEF/UNDP, am acordat consultanță Comisiei Europene ca expert LIFE și evaluator al proiectelor transmise CE pentru premiile Natura 2000, dar și expert al Băncii Mondiale. Am publicat editoriale în Jurnalul Național și suplimentul Zoom al acestuia (2007-2009). Printre lucrările de suflet la care am participat se numără un curs privind importanța biodiversității pentru elevii din ciclurile primar și gimnazial din ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu, ”Catalogul speciilor, habitatelor naturale și al siturilor Natura 2000 din România” și, nu în ultimul rând, ”România în patrimoniul UNESCO”.

În prezent sunt responsabilă cu dezvoltarea durabilă și comunicarea în cadrul APND și expert cheie în conservarea biodiversității în proiectul „Managementul Integrat al Podișului Dobrogean de Nord”, care vizează elaborarea planului de management integrat pentru cele 21 de arii naturale protejate situate pe teritoriul administrativ a 20 de UAT-uri din Podișul Nord Dobrogean.”