„Am experienţa muncii în echipă încă din perioada de liceu, când am participat la activităţile presupuse de proiectele practice din laboratoarele liceului de chimie industrială Vaslui şi de perioada de practică desfăşurată în Combinatul de Fibre Sintetice Vaslui; în facultate am desfăşurat activităţile de LP numai în echipă, la fel şi practicile de teren desfăşurate în diferite zone ale ţării. Din 1990 am lucrat la Grădina Botanică din Iaşi numai în echipă, cu alţi colegi biologi sau agronomi, tehnicieni şi muncitori peisagişti în sectoarele instituţiei. Am făcut parte din diverse echipe de cercetare în cadrul celor 33 de proiecte la care am participat, atât ca membru, cât şi ca director de proiect. Am coordonat atât activitatea Departamentului de Departamentului de Ecologie, Taxonomie şi Combatere Biologică, cât şi proiecte de cercetare, în postul de manager-administrator al Institutului de Cercetări Biologice Iaşi, ocupat în perioada 2010-2011. Aceste aspecte necesită abilităţi crescute pentru munca în echipă, pentru trasarea şi coordonarea sarcinilor şi activităţilor.”

„Din 25 noiembrie 2011 până în prezent biolog principal, coordonarea activității de cercetare și practică în sectorul „Sistematic”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”. Activitate de cercetare, elaborarea lucrării „Catalog de Seminte si Spori” al Gradinii Botanice, precum și conservare colectii herboristice. Din 15 octombrie 2010 până în 24 noiembrie 2011, director, Institutul de Cercetări Biologice din Iaşi, cu activitate de management administrativ, precum și activitate de cercetare ştiinţifică în cadrul Departamentului de Ecologie, Taxonomie şi Combatere Biologică. Din 1 octombrie 1990 până în 15 octombrie 2010, Cercetător Ştiinţific gr. I, cercetare și coordonare activităţi practice în secţiile grădinii botanice, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Grădina Botanică “Anastasie Fătu”, cercetare / activitate de coordonare în secţiile grădinii botanice: Plante Utile, Dendrologic, Sistematic. Din 1 februarie 1990 până în 30 septembrie 1990, biolog, coordonarea activităţilor de laborator în secţia „Penicilină”, Fabrica de Antibiotice Iaşi. Din 1 septembrie 1989 până în 30 ianuarie 1990, profesor de biologie şi chimie la Liceul teoretic“Salomon Ernö”, Gheorgheni, jud. Harghita.

Sunt Doctor în Biologie, discipline principale studiate: botanică sistematică, ecologia sistemelor vegetale, fitosociologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie, obținută în perioada 1994-1998. Diploma de licenţă în Biologie, discipline principale studiate: botanică sistematică, ecologia, fitosociologie, genetică, anatomia şi morfologia plantelor, fiziologie vegetală, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie / secţia Biologie / Universitar, obținută în perioada 1985-1989.”