„Urbanist dr. în arhitectură, sunt asistent universitar în cadrul Departamentului de Planificare Urbană şi Dezvoltare Teritorială, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, absolvent al aceleiasi facultăți în anul 2005. În anul 2007 am obținut masterul în „Dezvoltare Urbană Integrată”, respectiv în „Amenajarea teritoriului şi Dezvoltare regională”, din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”- București. În anul 2015 am obținut titlul de doctor în arhitectură, cu teza „Patrimoniul industrial din Bucovina. Metode de prezervare și valorificare la scară teritorială a acestuia”.”

„Pe lângă activitatea didactică de îndrumare a studenților la atelierele de proiectare, seminarii, practică, am participat la diverse workshop-uri, expoziții sau conferințe.

Din anul 2005 colaborez cu Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting din cadrul Universității de Arhitectură Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, unde am făcut parte din colectivul de elaborare a numeroase proiecte de urbanism (PUD, PUZ, PUG), amenajarea teritoriului (PATZ, PATJ) și studii, dintre care se pot aminti: PUG orașul Comarnic, PUG municipiul Piatra Neamț, PATJ Gorj, PATJ Botoșani, PATZ Zona periurbană Brăila, Studiu de fundamentare privind circulația și turismul Județul Botoșani, PATJ Zone Protejate Brașov, Studiu-Definirea regimului tehnic al terenurilor cu funcțiunea de spațiu verde în scopul protejării și ameliorării condițiilor de mediu în Municipiul București, Metodologie cadru pentru elaborarea documentelor de planificare strategică teritorială potrivit practicilor europene în domeniu, etc.

De-a lungul anilor, am participat în calitate de șef de proiect sau am făcut parte din echipe de proiecte interdisciplinare, motiv pentru care am considerat oportună implicarea mea în proiectul „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean”.”