Noutăți

21 mai: Ziua rețelei europene Natura 2000

Posted by:

Din cele 27.800 situri la nivel european, în aria proiectului nostru sunt 4 situri Natura 2000: Podișul Nord Dobrogean (ROSCI0201), Dunărea Veche-Braţul Măcin (ROSPA0040, partea care se suprapune cu ROSCI0201), Pădurea Babadag (ROSPA0091), Stepa Casimcea (ROSPA0100).

Rețeaua Natura 2000 contribuie cu succes la păstrarea moștenirii noastre naturale unice europene. În 21 mai 1992 au fost adoptate Directiva Habitate și Programul LIFE de către Uniunea Europeană.

Natura 2000 nu este o rețea de arii naturale protejate din care activitățile umane ar fi excluse. Deși include rezervații naturale protejate strict, cea mai mare parte a terenurilor rămâne în proprietate privată. Abordarea privind conservarea și utilizarea durabilă a ariilor Natura 2000 este mult mai cuprinzătoare, fiind în mare măsură centrată pe oamenii care lucrează cu natura, mai degrabă decât împotriva acesteia. Statele membre trebuie să se asigure că site-urile sunt gestionate într-o manieră durabilă, atât ecologic, cât și economic.

0
  Related Posts
  • No related posts found.

Add a Comment