Posts Tagged 'rezervatii naturale'

Muscari neglectum

Posted by:

Din patrimoniul natural al Podișului Nord Dobrogean. Muscari neglectum sau porumbei, zambilă moțată. În rezervația naturală 2.768 Vârful Secaru, rezervația naturală IV. 49 Babadag – Codru. Expert cheie botanică Iuliana Gheorghe, expert principal botanică și habitate Marcel N. Țîbîrnac. Sursă: Manualul Cercetătorului de Podiș 2020.

Citește mai mult →
0

11 ianuarie – Ziua Mondială a Rezervațiilor și Parcurilor Naturale

Posted by:

Rezervaţiile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. Mărimea lor este determinată de arealul necesar asigurării integrităţii elementelor protejate.

Parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu ...

Citește mai mult →
0

291 de seturi de măsuri de conservare, câte un set de măsuri pentru fiecare din cele 10 tipuri de habitate naturale, pentru populațiile celor 7 specii de plante de interes comunitar, 3 specii de herpetofaună, 5 specii de nevertebrate și 17 specii de mamifere de interes comunitar din ROSCI0201, pentru populațiile celor 62 de specii de păsări din ROSP0091, a celor 55 de specii de păsări din ROSPA0100, a celor 61 de specii de păsări din ROSPA0040, pentru populațiile celor 67 de specii de plante de interes național în cele 17 rezervații naturale și pentru populațiile speciei de mamifer de interes național în cele 17 rezervații naturale

Posted by:

291 de seturi de măsuri de conservare, câte un set de măsuri pentru fiecare din cele 10 tipuri de habitate naturale, pentru populațiile celor 7 specii de plante de interes comunitar, 3 specii de herpetofaună, 5 ...

Citește mai mult →
0